Geweldstoepassing door politie: wat zijn de grenzen? - Humanity House

Agenda

overzicht
ma
27 jun
2016

College

Geweldstoepassing door politie: wat zijn de grenzen?

Heb je je ooit afgevraagd hoe geweldstoepassing door de politie in Nederland is geregeld?

Amnesty International Nederland en Controle Alt Delete organiseren op maandag 27 juni het eerste publiekscollege met als onderwerp: ‘Geweldstoepassing door de politie: wat zijn de grenzen?’

Aanleiding voor het publiekscollege is het overlijden van Mitch Henriquez als gevolg van politieoptreden, precies een jaar geleden. Ook dit jaar hebben zich inmiddels een aantal zaken voorgedaan waar sprake kan zijn van buitenproportioneel en/of onrechtmatig politiegeweld.

Tijdens deze avond wordt besproken hoe de geweldstoepassing door de politie is geregeld. Zijn er knelpunten in de regels? En in de praktijk? Wat wijst onderzoek naar politiegeweld uit? Wat is proportioneel geweld? Mag de politie schieten ter aanhouding?

Ook zullen er een aantal sprekers in gaan op de spanningen tussen goed onderzoek en externe communicatie naar de burgers toe. Hoe verhouden de rechten van de verdachte zich tot transparantie over het onderzoek?

Over de sprekers

Gerbrig Klos (Amnesty NL) over geweldstoepassing en internationale standaarden, Jaap Timmer (VU) over de wettelijke kaders van geweldstoepassing, Jurjen Pen (advocaat) over het wetsvoorstel om agenten niet aan te merken als verdachte bij gebruik van geweld en Sinan Cankaya (VU) over geweld en politiecultuur.

Over dit programma

Dit programma wordt georganiseerd door Amnesty International en Controle Alt Delete. Het doel van deze bijeenkomst is het vergroten van kennis rondom het onderwerp politiegeweld. De Correspondent is aanwezig om verslag te doen van de avond.

Details

  • Nederlands
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30

Ook te zien