HagueTalks #4: geen rechtvaardigheid zonder inclusiviteit - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
10 Jun
2015

Interactief Debat

HagueTalks #4: geen rechtvaardigheid zonder inclusiviteit

Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot rechtspraak. In deze vierde editie van HagueTalks bespreken Michael Liu en Hector Olasolo mogelijkheden om tot meer inclusiviteit te komen. Beiden zijn toonaangevende experts op het gebied van internationaal recht.

Vooral gemarginaliseerde groepen worden uitgesloten van rechtspraak, waardoor hun stem ongehoord blijft. Michael Liu (China) zal ingaan op institutionele toegang tot het recht en het belang van een toenemende Chinese deelname. Liu: “Er is niet werkelijk sprake van internationaal recht als China niet meedoet.”

Hector Olasolo zal vanuit een meer individueel perspectief ingaan op inclusiviteit. Hij bepleit dat voor positieve, inclusieve rechtvaardigheid een herwaardering van ethische normen nodig is. “Hoe kunnen we vrede en gerechtigheid begrijpen in positieve concepten, inclusief de voorwaarden voor ieder mens om zijn of haar eigen capaciteiten te ontwikkelen?”

Over de sprekers

Hector Olasolo is voorzitter International Law aan de University of El Rosario en het Ibero-American Institute of The Hague for Peace, Human Rights and International Justice, directeur van de International Criminal and Humanitarian Law Clinic aan El Rosario University en Ad Hoc Professor of International Criminal Law op The Hague University.

Michael Liu is oprichter van het Chinese Initiative on International Criminal Justice, Civil Party Lawyer bij het Khmer Rouge Tribunal, Adjunct Professor Internationaal Recht aan de Royal University of Law and Economics in Phnom en adviseur bij de Africa-China-EU dialogue on Conventional Arms.

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Engels
  • 19:00
  • 19:30
  • 21:30