Hague Talks: Is er gerechtigheid voor slachtoffers van kinderrechtenschendingen? - Humanity House

Agenda

overzicht
Tue
20 Nov
2018

Debat

Hague Talks: Is er gerechtigheid voor slachtoffers van kinderrechtenschendingen?

Op 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Er wordt dan gevierd dat UNICEF en de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aannamen. Tijdens deze Hague Talks hoor je van drie sprekers hoe zij het kinderrechtenverdrag inzetten om de situatie van kinderen te verbeteren. En waarom het verdrag soms in de knel komt met andere idealen of belangen.

Dit verdrag bestaat uit 54 artikelen en legt de basisrechten voor alle kinderen vast. Sindsdien is er veel bereikt, maar toch zijn er nog steeds miljoenen kinderen voor wie deze basisrechten niet vanzelfsprekend zijn en worden kinderen dagelijks nog steeds geconfronteerd met kinderrechtenschendingen. De realiteit van het nastreven van universele kinderrechten lijkt in de praktijk dus veel complexer.

Wie monitort dat het kinderrechtenverdrag wordt nageleefd? En aan wie is het de taak om dit verdrag op te leggen op het moment dat er sprake is van kinderrechtenschendingen?

Sprekers

  • Safiyeh Salehi Mobarakeh. Mede-oprichter en voorzitter van Zero INvisible Children (ZINC), een NGO die de identiteit van ongedocumenteerde kinderen in conflictgebieden registreert met de Blockchain technologie. Wereldwijd zijn er 290 miljoen ongedocumenteerde kinderen. Volgens Artikel 7 van het kinderrechtenverdrag, hebben kinderen het recht om na de geboorte geregistreerd te worden. Toch is het registreren van de geboorte van een kind niet overal vanzelfsprekend. Safiyeh biedt een innovatieve oplossing voor kinderen door ze te voorzien van een digitale identiteit.
  • Lama Bou Saed, een 14 jarige meisje gevlucht uit Syrië, uit het jongerenpanel van UNICEF deelt haar persoonlijke verhaal met ons over het belang van Artikel 22 van het kinderrechtenverdrag: dit artikel biedt extra bescherming aan vluchtelingenkinderen.
  • Kristen Cheney. Hoogleraar Children & Youth Studies bij het Institute for Social Studies (ISS). Zij richt zich op de nadelige gevolgen van weeshuistoerisme. Ondanks dat vrijwilligers en toeristen met goede intenties in het buitenland gaan werken in weeshuizen, gaat dit in de praktijk ten koste van de rechten en ontwikkeling van kinderen. In Artikel 20 van het kinderrechtenverdrag staat bijzondere bescherming voor kinderen zonder ouderlijke zorg centraal. Kristen pleit voor alternatieve oplossingen om kinderen te beschermen en te helpen zonder bij te dragen aan de weeshuis-industrie.

Moderator

De moderator is Sabine de Jong. Kinderrechtendeskundige en team coördinator van internationale programma’s bij UNICEF Nederland. Zo is zij dagelijks bezig met de toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag. Tevens is zij actief in de Tweede Kamer en op het Ministerie om zich in te zetten voor een betere positie van kinderen binnen het Nederlands beleid.

Ook te zien

De tentoonstelling ‘This is me’ van Terre des Hommes over kinderen die slachtoffers zijn van seksuele uitbuiting in Thailand. Fotografe Marieke van der Velden bezocht twee opvanghuizen voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. Je ziet indrukwekkende verhalen van jongeren en wat het voor hen betekent om met hulp weer een perspectief te krijgen op de toekomst.

Details

  • Engels
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30