Hoe bedreigt klimaat de stabiliteit in de wereld? - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
13 Dec
2017

Verslag

Terugkijken: Hoe bedreigt klimaat de stabiliteit in de wereld?

Het gehele debat is nu terug te kijken op ons blog.

Interactief debat

Hoe bedreigt klimaat de stabiliteit in de wereld?

In toenemende mate wordt klimaatverandering als een wereldwijd veiligheidsprobleem gezien. Het zou leiden tot conflicten over territoria, water en grondstoffen én tot grootschalige migratie. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dan ook dat klimaat thuishoort op de agenda van de Veiligheidsraad en wil daarvoor pleiten wanneer het in 2018 een tijdelijke zetel in de veiligheidsraad heeft.

Tijdens deze HagueTalks vertelt Alexander Verbeek, oprichter van Planetary Security Initiative, over hoe we tot een integrale aanpak van klimaat en veiligheid moeten komen. Twee internationale klimaat-en-veiligheidsexperts uit Darfur en Bangladesh vertellen over de invloed van klimaat op de stabiliteit in hun thuisland en wat ze doen om de veiligheidsrisico’s te verminderen. Daarna praten we met hen en met het publiek over het belang om klimaatverandering als veiligheidsprobleem te zien. Welke gevolgen heeft deze framing op de internationale aanpak van klimaatverandering? Moet klimaat inderdaad op de agenda van de veiligheidsraad komen? En wat is er verder nodig om de veiligheidsrisico’s van klimaatverandering te verminderen?

Over de sprekers

  • Generaal-majoor Anm Muniruzzaman (Bangladesh). President van het Bangladesh Institute of Peace and Security Studies. Voorzitter van de Global Military Advisory Council on Climate Change. In deze hoedanigheid heeft hij uitvoerig gewerkt op het gebied van veiligheidsimplicaties van klimaatverandering. Zijn stukken over klimaatveiligheid zijn op grote schaal gepubliceerd. Eerder dit jaar heeft hij de VN-Veiligheidsraad toegesproken over de veiligheidsimplicaties van de zeespiegelstijging en heeft hij ook gesproken tijdens de VS Senaatsbriefing over klimaatveiligheid. Hij wordt ook genoemd in Climate 25, een wereldwijde lijst met strategische stemmen over klimaatverandering.
  • Awadalla Hamid Mohamed (Darfur). Milieubeheer manager. Awadalla Hamid werkt voor de INGO Practical Action als milieubeheer manager. Hij heeft 13 jaar ervaring op het gebied van gemeenschapsmobilisatie voor plattelandsontwikkeling en milieubehoud, evenals in capaciteitsopbouw van lokale gemeenschappen om zich weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.
  • Alexander Verbeek richtte het Institute for Planetary Security op, waar hij werkt aan projecten die verband houden met de impact van het veranderende klimaat, water, voedsel, energie, economische en demografische omstandigheden. Hij is ook medewerker bij het Stockholm Environment Institute (SEI) en bij het Stockholm International Water Institute (SIWI). Hij was van 1992 tot 2016 diplomaat voor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste functie was Strategisch beleidsadviseur voor mondiale vraagstukken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Hij zit in de raad van adviseurs van verschillende internationale milieu-initiatieven. Alexander wordt vaak gevraagd om in het openbaar te spreken, te doceren aan universiteiten of internationale vergaderingen voor te zitten.

Moderator is journalist en politicoloog Alberta Opoku.

Over dit programma

Deze HagueTalks wordt georganiseerd is samenwerking met de Planetary Security Conference, die plaatsvindt op 12 en 13 december in Den Haag. De Planetary Security Conference brengt veiligheidsexperts, klimaatwetenschappers en beleidsmakers bij elkaar, zodat zij gezamenlijk met oplossingen kunnen komen voor het klimaat- en veiligheidsprobleem. De conferentie en daarbij behorende Planetary Security Initiative is vorig jaar opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt dit jaar georganiseerd door een consortium onder leiding van Clingendael.

Praat mee en blijf op de hoogte via het Facebook evenement.

Details

  • Engels
  • 19:00
  • 19:30
  • 21:00