Vrede dankzij internationaal strafrecht. Hoe kan het beter? - Humanity House

Agenda

overzicht
di
28 nov
2017

Interactief debat

Vrede dankzij internationaal strafrecht. Hoe kan het beter?

Dankzij internationale gerechtshoven kunnen verdachten van ernstige internationale misdaden vervolgd worden. Zonder deze vervolging is duurzame vrede niet mogelijk wordt vaak gezegd. Toch krijgen internationale gerechtshoven veel kritiek te verduren. Het is duur, traag en heeft op de landen waar de misdaden hebben plaatsgevonden uiteindelijk weinig effect.

Moeten we accepteren dat internationaal strafrecht uiteindelijk weinig kan bijdragen aan de nationale vrede en verzoening, of zijn er mogelijkheden om het systeem te verbeteren? Tijdens deze HagueTalks horen we van drie internationale experts wat er volgens hen nodig is om internationaal strafrecht beter te laten aansluiten op de nationale context.


Koffi Afande: De positie van slachtoffers

Koffi Afande was rechter bij onder andere het Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal. Volgens hem is het bestaansrecht van internationaal strafrecht, het belang van slachtoffers dienen. Maar ondanks verbeteringen faalt het internationaal strafrecht hier nog steeds in. Een fundamentele verandering is dan ook nodig.

Koffi Kumelio A. Afande was rechter bij de Beroepskamer van het ICTY / ICTR (voormalig). Senior juridisch adviseur van Togo in de VN-Veiligheidsraad en de 6e commissie van de Algemene Vergadering van de VN (voormalig). Commissaris voor politieke, constitutionele en institutionele hervormingen van Togo.


Flavia Senoga Anglin: Nationaal vs. Den Haag

Flavia Senoga Anglin is rechter in Oeganda. In haar talk gaat ze in op het functioneren van de International Crimes Division of Uganda. Deze nationale rechtbank is complementair aan het Internationaal Gerechtshof en kan daders van internationale misdaden vervolgen. Wat heeft het vervolgen van oorlogsmisdadigers op nationaal niveau Oeganda tot nu toe gebracht?

Flavia Senoga Anglin was de eerste vrouwelijke hoofdgriffier in Oeganda. Ze heeft meerdere academische artikelen geschreven en de Distinguished Judicial Service Award ontvangen. Rechter Anglin is voorzitter van de National Community Service Community in Oeganda.


Barbora Hola: rehabilitatie van daders, wat willen we?

Barbora Hola doet onderzoek naar de rehabilitatie van daders van internationale misdadigers. Internationale strafhoven en tribunalen zijn ook gericht op het rehabiliteren van hun veroordeelden. Meer dan de helft van degenen die zijn veroordeeld door de Joegoslavië- en Rwandatribunalen zijn al vrijgelaten uit gevangenissen. Zij komen weer terug in de samenleving en worden daar ontvangen als oorlogshelden, of gaan weer terug de politiek in. Moet internationaal strafrecht zich wel richten op de rehabilitatie van daders? En zo ja, wat is hiervoor een goede aanpak? Kunnen slachtoffers hier een stem in krijgen?

Barbora Hola is Senior Onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor de Studie van Criminaliteit en Rechtshandhaving en Universitair Hoofddocent bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is mededirecteur van het Centre for International Criminal Justice. In haar onderzoek richt Barbora zich op overgangsjustitie na wreedheden, met name (internationale) criminele processen, het veroordelen van internationale misdaden, rehabilitatie en re-integratie van oorlogsmisdadigers, met name in Bosnië en Rwanda.

Praat mee en blijf op de hoogte via het Facebook evenement.

Details

  • Engels
  • 19:00
  • 19:30
  • 21:00

Ook te zien