Luister terug: Bescherming cultureel erfgoed in gewapend conflict - Humanity House
EN
Blog
29 mei 2019

Luister terug: Bescherming cultureel erfgoed in gewapend conflict

Tijdens deze HILAC-lezing gingen we in gesprek met onderzoeker Marina Lostal Becerril over de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapend conflict.

Het Rode Kruis

Marina heeft onderzoek gedaan naar de houding van niet-statelijke gewapende groepen in Irak, Mali en Syrië. Hoe staan zij tegenover de bescherming van cultureel erfgoed? 

Gewapende conflicten veranderen de samenleving op veel onvoorstelbare manieren. De vernietiging van cultureel erfgoed maakt dit goed zichtbaar. Eeuwenoude monumenten worden vernietigd en kunnen nooit meer opgebouwd worden. Dit raakt direct aan de identiteit en trots van een land of volk.

Om cultureel erfgoed te beschermen is 65 jaar geleden een verdrag opgesteld: Het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen. Dit verdrag, samen met de twee bijhorende protocollen, verplicht landen om volgens bepaalde regels al het mogelijke te doen om cultureel erfgoed te beschermen. Maar tegenwoordig zijn vooral niet-statelijke groeperingen betrokken bij gewapende conflicten. Zij kunnen dit verdrag (en andere internationale verdragen) niet ondertekenen, omdat juist alleen staten dit kunnen. Hoe kijken deze niet-statelijke groeperingen naar de bescherming van cultureel erfgoed? En hoe kunnen we een internationaal rechtssysteem creëren dat cultureel erfgoed beter beschermt tijdens conflicten in deze tijd?

Luister hier de lezing terug

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: