Kind onder Vuur, REIZENDE TENTOONSTELLING 

‘Kind onder Vuur’ is een reizende tentoonstelling waarmee kinderen kunnen ervaren hoe het is om op te groeien in conflictgebieden. Ook leren ze dat er zelfs in een oorlog regels gelden, namelijk die van het humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis en Humanity House hebben de tentoonstelling ontwikkeld.

In Kind onder Vuur maken leerlingen kennis met Farah, Vian, Angie en Otim. Heel gewone kinderen, totdat ze ineens te maken kregen met oorlog. Farah’s huis in de Palestijnse gebieden werd verwoest en nu woont ze in een container. Vian moest vluchten omdat er ‘s nachts raketten neerkwamen op haar Syrische wijk. De Colombiaanse Angie verloor haar been toen ze op een landmijn stapte en Otim uit Oeganda trok als kleine jongen jarenlang door de jungle.

Met sommigen gaat het nu wat beter. Angie kan weer lopen dankzij een kunstbeen en Otim gaat weer naar school. Maar Farah en Vian weten nog steeds niet waar ze straks wonen. Toch kijken ze allemaal vooruit. Ze maken er gewoon wat van, hoe moeilijk dat soms ook is. Farah, Vian, Angie en Otim zijn kinderen onder vuur. Kinderen die een gewoon leven leidden en opeens middenin een oorlog belandden.

Wat gaan je leerlingen doen?

In een introductiefilmpje maken ze kennis met Farah, Vian, Angie en Otim. Daarna gaan ze in groepen op onderzoek uit om zich te verdiepen in de vier verschillende situaties van de kinderen, die op spannende wijze in beeld zijn gebracht. Hoe is het om te moeten spelen tussen landmijnen? Om op de vlucht te zijn of om na de oorlog weer verder te gaan met je leven?

Meer begrip

Doordat ze zich verplaatsen in Farah, Vian, Angie en Otim, hopen we bij de leerlingen meer begrip te creëren voor hun leeftijdgenoten ver weg die in oorlogssituaties opgroeien en voor de leeftijdgenoten dichtbij die uit oorlogsgebieden komen.