ZOA - Humanity House
Blog
11 januari 2016

ZOA

Partner

Miljoenen mensen zijn wereldwijd op de vlucht als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp. ZOA vangt vluchtelingen op in de regio en helpt. Dat doen we met bijvoorbeeld voedsel en onderdak, maar door ook te helpen om hun leven weer op te bouwen. Zo willen we vluchtelingen nieuwe hoop voor de toekomst geven. Samen met de getroffen gemeenschap werken we daarom aan herstel totdat ze weer zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op die manier werkt ZOA in 15 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: