Motie Haagse gemeenteraad naar aanleiding van sluiting Humanity House

Dinsdag 5 november 2020 is tijdens de bespreking van het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 de motie van GroenLinks, om te onderzoeken of het mogelijk is een deel van de functies van Humanity House over dragen aan andere instellingen om zo een publieksplek voor verhalen, inspiratie en debat over Vrede en Recht te behouden, met ruime meerderheid aangenomen.

Humanity House is natuurlijk ongelofelijk verheugd over deze breedgedragen steun voor een publieksplek rond Vrede & Recht in Den Haag en wil alle partijen die deze motie hebben gesteund bedanken. De bekendmaking van de sluiting van Humanity House (dd.15 oktober jl.) heeft de afgelopen periode tot hartverwarmende reacties geleid. Naast vele steunbetuigingen hebben verschillende betrokken organisaties en mensen aangegeven dat zij zich willen inzetten voor het behoud van het gedachtegoed en de missie van het Humanity House.

Het Humanity House zoals dat de afgelopen 10 jaar heeft bestaan aan de Prinsegracht is definitief gesloten per 1 november. Maar wij gaan graag met de wethouder in gesprek om te kijken op welke wijze het gedachtegoed voor het publiek behouden kan blijven. Dit zal de aankomende periode plaatsvinden en zodra er meer bekend is, zullen wij dat zeker laten weten.