Positieve waardering, maar geen positief advies Humanity House voor Haags Meerjarenbeleid Kunst & Cultuur 2021-2024

24 april 2020

De adviescommissie bracht vandaag een advies uit aan het college van burgemeesters en wethouders, over de toekenning van meerjarige subsidies vanuit het Kunstenplan. Helaas betekent dat slecht nieuws voor Humanity House: het advies voor financiering aan ons museum is negatief. De commissie erkent de maatschappelijke relevantie van Humanity House, maar verbindt dat niet aan financiële steun.

De adviescommissie is zeer positief over de manier waarop Humanity House, dat jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers trekt, zich opstelt als cultureel ondernemer. Ook zijn ze de leden zeer te spreken over de jonge en diverse doelgroep die ons museum weet te bereiken.

“Wij vinden het natuurlijk ongelofelijk jammer”, aldus directeur Hanneke Propitius. “Er lijkt vanuit de traditionele museumdefinitie geadviseerd te zijn en daar passen wij niet in. Humanity House is een museum 2.0 met een unieke, immateriële collectie. Wij kaarten verschillende sociale issues aan en combineren diverse kunstvormen. Dat is juist wat onze bezoekers aantrekkelijk vinden.”

Het advies is het beginpunt van een traject dat tot dit najaar duurt. Humanity House gebruikt deze tijd om in gesprek te gaan met de gemeente.

Hanneke Propitius: “Humanity House is in de afgelopen tien jaar getransformeerd naar een organisatie die uit sociaal ondernemerschap en fondsenwerving een groot deel van de eigen inkomsten genereert, maar er is een basisbedrag nodig om mooie programma’s en tentoonstellingen te kunnen creëren.

Humanity House kan, zoals nagenoeg alle musea in Den Haag, niet zonder financiële steun. Wij hebben er vertrouwen in dat we samen met de gemeente, die ons mede heeft opgericht 10 jaar geleden, tot een oplossing kunnen komen. En dat Humanity House een blijvende bijdrage kan leveren aan de Internationale stad van Vrede en Recht.”