College noodhulp en structurele samenwerking

Als er elders in de wereld een probleem dreigt te ontstaan of al gaande is, staan we klaar om te helpen. We zijn ten slotte humanitair begaan met het lot van armen, rechtelozen en slachtoffers van (natuur)geweld. Wereldwijd zijn er dan ook talloze organisaties die zich vanuit filantropische principes inzetten voor het verbeteren van mensenlevens.

Maar, de crisis lijkt nu ook toegeslagen in de hulporganisaties zelf. Is de hulp die we verlenen eigenlijk wel effectief? Wie wordt hiermee geholpen en wie niet? En leidt het verlenen van hulp niet tot afhankelijkheid?

De kritiek op noodhulp- en ontwikkelingsbeleid zwelt aan, terwijl de behoefte, door toedoen van grootse natuurrampen en conflicten, jaarlijks stijgt.

Wat gaan de studenten doen?

In dit programma gaan studenten in gesprek met Douwe Slot (voorlichter rampenpreventie, ICCO en Kerk in Actie) om dit vraagstuk te onderzoeken. Wat zijn de valkuilen in de humanitaire hulpverlening en op welke manier kan er toch een constructieve bijdrage worden geleverd in het herstellen van een getroffen gebied?