Jaarverslag 2017 - Humanity House

Jaarverslag 2017

 • 40.817 bezoekers in huis
 • 16.734 bereik buitenshuis
 • 543 schoolgroepen
 • 66 programma’s

2017: het jaar waarin honderdduizenden Rohingya uit Myanmar de grens over vluchtten, waarin het conflict in Syrië nog steeds vele slachtoffers maakte en de onderwerpen migratie en polarisatie hoog op de agenda stonden tijdens de Nederlandse verkiezingen.

Binnen deze ontwikkelingen bleef het Humanity House voor verbinding, ontmoeting en verdieping zorgen rond vluchtelingenvraagstukken, internationale samenwerking en de rol van humanitaire organisaties wereldwijd.

We kunnen op een succesvol jaar terugkijken. Zo openden we ons vernieuwde museum, hetgeen een positieve invloed had op de kwaliteit en waardering. We groeiden voor het 7e opeenvolgende jaar. In totaal bereikten we 57.551 mensen met ons aanbod in huis en buitenshuis, een plus van 32% ten opzichte van 2016. Onze eigen inkomsten groeiden ook flink: de opbrengsten uit entree, zaalhuur en horeca stegen met 21% en vormden daarmee een steeds groter aandeel van onze begroting.

We organiseerden maar liefst 66 programma’s, 5 evenementen, 5 tentoonstellingen, 2 buitententoonstellingen, hadden 543 educatiegroepen en 414 verhuringen. Al met al een jaar om trots op te zijn.

2017 was ook een jaar van transitie. Met het vooruitzicht op een afbouw van onze instellingssubsidies, werkten we aan een bijgestelde wervingsstrategie. We hebben ons gericht op cultureel ondernemerschap en zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan. Hiermee wisten we voldoende perspectief en middelen te realiseren voor 2018.

 • Vernieuwd museum
 • 80,2% beoordeelt met ‘zeer goed’ tot ‘uitstekend’

Museum en exposities

Hoge waardering vernieuwd museum

Begin 2017 openden we ons vernieuwde museum. De ervaringsreis kreeg een update en er kwam een nieuwe ontmoetingsruimte, waar je acht gevluchte mensen (virtueel) ontmoet en inspiratie opdoet om zelf in actie te komen.

Uit bezoekersonderzoek blijkt dat deze vernieuwing zijn vruchten heeft afgeworpen. De waardering voor ons museum is flink gestegen en onze bezoekers geven aan door het museumbezoek beter op de hoogte te zijn van internationale conflicten en een genuanceerder beeld te hebben over vluchtelingen. Ook blijven bezoekers sinds de vernieuwing gemiddeld dertig minuten langer in ons museum dan voorheen.

We toonden in onze foyer vijf wisseltentoonstellingen. Zo organiseerden we met partner Oxfam Novib de fototentoonstelling ’Stuck between a Rock and a Hard Place’ over het leven in het tentenkamp Katsikas in Griekenland. We vulden samen met Stichting De Vrolijkheid de wanden met bijzondere tapijten van kunstenaars met een migratieachtergrond. En vier studenten van de KABK maakten de tentoonstelling ‘Ik zie Vrede’. Dankzij een samenwerking met FOAM bedekten we twee zalen van het Humanity House met het werk ‘Relating to Refugees’ van Ai Weiwei.

Bijzonder hoogtepunt was Studio Aleppo in september 2017. Een internationaal fotoproject van Paradox en de Syrische fotograaf Issa Touma met als doel erkenning en herkenning tussen nieuwkomers en “oude” Europese inwoners. Humanity House toverde een weekend lang om tot pop-up fotostudio waar oude en nieuwe bewoners van Den Haag op de foto werden gezet door Robin de Puy, fotografe des vaderlands. In totaal hebben we 47 Hagenaren geportretteerd, die daarna werden gebundeld in een tentoonstelling. Deze tentoonstelling was een maand in onze foyer te zien en daarnaast in december op het Spuiplein.

Naar boven^
 • >25.000 leerlingen
 • Stijging bereik: 21%

Educatie

In aansluiting op het vernieuwde museum lanceerden we in februari ook een vernieuwd educatief programma. We gebruiken de persoonlijke vluchtverhalen uit het museum om het gesprek over vluchtelingen concreet te maken en aan te laten sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Docenten en leerlingen reageerden enthousiast op deze aanpak.

Net als in de afgelopen jaren groeide het bereik van onze lesprogramma’s hard in 2017. Met het educatie-aanbod in huis bereikten we bijna 14.000 leerlingen en studenten, waarvan 64% buiten de regio kwam. Met de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur en de digitale les Vluchteling in Beeld (beiden i.s.m. het Rode Kruis) bereikten we nog eens 11.500 leerlingen buiten onze museummuren. Een totale groei van 21%.

Het voortgezet onderwijs bleef de grootste afnemer (60%). De grootste stijger was het primair onderwijs, mede dankzij onze deelname aan de Haagse Cultuurschakel en het Cultuurmenu.

Bijna 3.500 leerlingen hadden in 2017 De Ontmoeting met een vluchteling, die we in samenwerking VluchtelingenWerk Nederland aanbieden. De waardering voor dit nieuwe lesonderdeel is erg hoog. Onze samenwerking met partners als Filmhuis Den Haag, Museum De Gevangenpoort, ProDemos en Movies that Matter bleek ook dit jaar van grote waarde: de boekingen van combitickets groeide met maar liefst 55%.

Naar boven^
 • 4650 bezoekers
 • 66 programma’s

Platform

Verdieping en actualiteiten

Als platform organiseerden we dit jaar 66 programma’s rond actuele humanitaire thema’s, zowel in onze eigen zaal als op andere locaties. Zo bespraken we de verkiezingen in Europese landen in relatie tot grote internationale onderwerpen (zoals migratie) en gingen we door middel van films en debatten dieper in op humanitaire crises in Myanmar, Jemen en Syrië.

We organiseerden minder programma’s dan in 2016, maar realiseerden wel een hogere zaalbezetting en meer inkomsten. Onze jaarlijkse Bios in de Buitenlucht was erg succesvol en nagenoeg uitverkocht. In totaal trokken we 4650 bezoekers aan, waarvan 805 buitenshuis.

Van de 66 programma’s zijn er 23 door onszelf georganiseerd en 43 in samenwerking met partners. Zo werkten we samen met Instituut Clingendael aan een debatreeks over verkiezingen in Europa. Samen met vele humanitaire partners spijkerden we Kamerleden bij tijdens het event ‘De toekomst van noodhulp’. We organiseerden vier Hague Talks bijeenkomsten in het Humanity House en een grote Hague Talks in het Vredespaleis als opening van het Just Peace Festival. Rond Studio Aleppo verzorgden we met Paradox de randprogrammering. En met de Europese Commissie en EPIN organiseerden we Europa een rEUnie met onder andere Dimitri Verhulst.

Naar boven^
 • 16% groei websitebezoek
 • Humanity Blog
 • PR waarde: € 274.000

Marketing & Communicatie

Dit jaar lag onze focus op online gebied. Door een nieuw social media beleid, was er een flinke groei in zichtbaarheid en interactie in onze online community. Zo groeide het aantal Facebookfans met 21% en steeg het berichtbereik aanzienlijk. Ook lanceerden we de Humanity Blog. De plek voor online inspiratie en verdieping op hetgeen je in ons museum ziet en ervaart. Dit blog trok in 2017 bijna 28.500 bezoekers en droeg daarmee voor een belangrijk deel bij aan de 16% groei in websitebezoek.

De samenwerking met humanitaire partners en marketingpartners is verder uitgebouwd. Zo hebben we verschillende kortingsacties opgezet rond de vernieuwing van het museum, organiseerden we exclusieve rondleidingen voor Museumkaarthouders en hebben we de verhalen uit het museum omgezet naar een podcast, die te horen was tijdens de Nacht van de Vluchteling en in het Atrium. Deze partnerships zorgden, samen met onze deelname aan Haagse evenementen (Museumnacht, Vrijheidsweken, Just Peace Festival en Nacht van de Dictatuur), voor een groot bereik onder de gewenste doelgroep.

Het genereren van free publicity leverde ons in 2017 ruim € 274.000,- aan gemeten advertentiewaarde op (printmedia). Met name Studio Aleppo heeft veel publiciteit opgeleverd, waaronder een prachtige bijlage in Den Haag Centraal en Vrij Nederland en online aandacht van platforms zoals Vice, Lindanieuws en Elle.

Naar boven^
 • 12.259 gasten
 • 414 verhuringen
 • 30% omzet stijging
 • Gemiddeld cijfer: 8,7

Hospitality en zaalhuur

Nieuwe zalen, hoge waardering

We hebben in 2017 twee nieuwe zalen gerealiseerd (de Nairobi zaal en de Wenen zaal) om minder ‘nee’ te hoeven verkopen aan de klant en zo ook een impuls te geven aan onze eigen inkomsten. Dit heeft het gewenste effect bereikt. Het aantal verhuringen is met maar liefst 30% gestegen en ook de opbrengsten uit zaalhuur groeiden evenredig mee. Gemiddeld waardeerden onze klanten onze faciliteiten met een 8,7! Vooral onze gastvrijheid, de informele sfeer en de catering werden zeer positief beoordeeld.

Om onze inhoudelijke missie te koppelen aan de behoefte van onze zakelijke (zaalhuur) klant, boden we in 2017 verschillende arrangementen aan. De gesprekken met een vluchtelingenambassadeur werden regelmatig geboekt en eind 2017 voegden we daar in samenwerking met het Rode Kruis een ‘Humanitair Oorlogsrecht’ arrangement voor de zakelijke klant aan toe.

Naar boven^
 • Nieuwe wervingsstrategie

Partnerships en fondsenwerving

De gemeente Den Haag besloot begin 2017 definitief niet te investeren in een nieuw museum voor Vrede & Recht en per 2018 te stoppen met de financiering aan het Humanity House. Een spontane (zelf geïnitieerde) motie van Groen Links die opriep tot steun voor Humanity House werd met een meerderheid in de raad aangenomen, maar leidde helaas niet tot een duurzame oplossing.

Met het vooruitzicht op een afbouw van onze instellingssubsidies, werkten we aan een bijgestelde wervingsstrategie om het hoofd te kunnen bieden aan financiële uitdagingen.

Zo hebben we per 2017 ingezet op cultureel ondernemerschap door ‘verhuur’ van onze expertise op het gebied van conceptontwikkeling, programmering en (commerciële) dienstverlening. Daarnaast initieerden we zelf projecten rondom actuele thema’s, waarvoor we nieuwe partnerships aangingen en projectfinanciering aanvroegen. Tezamen met groeiende zaalhuuropbrengsten heeft dit tot een forse toename van onze eigen inkomsten geleid. De totaal gerealiseerde financiering vanuit founders, vaste partners, cultureel ondernemerschap en fondsen bedroeg bijna € 600.000. Ook wisten we voldoende perspectief en middelen te realiseren voor 2018.

We zijn zeer blij dat onze founder Het Rode Kruis en al onze humanitaire partners hun steun en vertrouwen uitspraken en de samenwerking in 2018 wilden continueren.

Naar boven^

Personeel en organisatie

Het Humanity House heeft een gedreven en gemotiveerd team, dat in 2017 uit 12 vaste medewerkers en 14 museummedewerkers bestond. De sfeer is goed en de positieve resultaten zijn daar een weerslag van.

Het ziekteverzuimpercentage is in 2017 evenals voorgaande jaren gedaald. Met een percentage van 1,61% liggen we ruimschoots onder het landelijk gemiddelde.

Ook al gaan we weer een uitdagend jaar tegemoet, de positieve perspectieven en onze onverminderde drive geven ons veel vertrouwen in de toekomst van Humanity House.

Naar boven^

Onze partners