Humanity House is op zoek naar een stagiair die het hoofd Development & Partnerships kan ondersteunen bij de realisatie van grote projecten, fondsenwerving en het onderhouden en aangaan van partnerschappen. Humanity House werkt aan grote projecten, waarvoor we creatieve plannen uitwerken en externe financiering aantrekken. Humanity House verbindt bij dit soort projecten altijd partners, zoals culturele partners en (internationale) humanitaire organisaties. 

De organisatie:

Humanity House wil bezoekers inspireren, aan het denken zetten en mee laten praten over mondiale humanitaire thema’s. We doen dit via onze permanente tentoonstelling, een ervaringsreis, en via wisselende tentoonstellingen, educatieve programma’s en de programmering van debatten en lezingen. Programma’s worden georganiseerd op eigen initiatief, in samenwerking met vaste humanitaire partners of met andere partijen. Hierbij wordt een thema altijd benaderd vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken.

Wat ga je doen?

 • Ondersteuning bij de organisatie van een groot festival over 75 jaar VN in Den Haag. De projectleider ondersteunen met productionele, secretariële en administratieve werkzaamheden bij de organisatie van het project;
 • Ondersteunen bij alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van het ontwikkelen van plannen & fondsenwerving, zoals:
  • meeschrijven aan projectplannen en verantwoordingen voor fondsen;
  • procesondersteuning, interne bijeenkomsten plannen, verslaglegging, deelprojecten coördineren;
  • administratieve werkzaamheden;
 • Ondersteuning bij de partnerschappen: onderhoud en aangaan van nieuwe partnerschappen. Gesprekken over invulling van partnerschappen, organiseren van partnerbijeenkomsten, verslaglegging en agendabeheer.

 Wie zoeken wij?

 • Minimaal hbo-niveau
 • Interesse in de culturele sector
 • Talent voor organiseren en coördineren
 • Kennis van en affiniteit met actuele en humanitaire thema’s is een pré

Competenties:

 • Zelfstandig en ondernemend
 • Analytisch
 • Communicatief en creatief
 • Stressbestendig en flexibel
 • Representatief
 • Vlotte pen (Nederlands is de voertaal).

Humanity House waardeert verschillende achtergronden, meningen en perspectieven en we moedigen daarom iedereen van harte aan om te solliciteren.

Duur en vergoeding:

De stage begint per eind februari / 1 maart 2020 en heeft een minimale duur van 5 maanden. De hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van opleiding en ervaring. De stagiair(e) is minimaal 3 dagen in de week beschikbaar.

Meer weten of solliciteren?

Stuur je cv en motivatie naar marloes.sonsma@humanityhouse.org Voor meer informatie bel: 070-3100054.