ICCO and Kerk in Actie - Humanity House
26 August 2013

ICCO and Kerk in Actie

Partner

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn daarbij belangrijke waarden. Kerk in Actie ondersteunt partnerorganisaties in binnen- en buitenland in samenwerking met de ICCO Coöperatie.

ICCO is een coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking dat werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. ICCO gelooft in de ondernemende kracht van mensen en creëert kansen voor mensen die in armoede leven.

Meet

This blog is made possible by