PAX - Humanity House
5 January 2016

PAX

Partner

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners in conflictgebieden aan het beschermen van human security, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.

Meet

This blog is made possible by