'Noodhulpsysteem barst uit zijn voegen' - Humanity House
13 november 2014

‘Noodhulpsysteem barst uit zijn voegen’

Nederlandse Humanitaire Top

Hoe kunnen hulporganisaties noodhulp bij crises verbeteren? Op 12 februari 2015 komen ze in het Humanity House bijeen voor de Nederlandse Humanitaire Top, een initiatief dat vooruit loopt op de 'World Humanitarian Summit'.

Hoe kunnen hulporganisaties de noodhulp bij crises verbeteren, nu die in aantal en omvang toenemen? Dertien Nederlandse humanitaire organisaties slaan de handen ineen om een concreet antwoord te vinden. Op 12 februari 2015 komen deze organisaties in het Humanity House bijeen voor de Nederlandse Humanitaire Top.

Het Ebola-virus, Syrië, Irak, Gaza en Oekraïne. De wereld kampt momenteel met grootschalige crises die zwaar op het wereldwijde noodhulpsysteem drukken. “Het hulpsysteem barst uit zijn voegen met toenemende crises en noden”, waarschuwt Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw.

Op basis van gesprekken met de deelnemende hulporganisaties schreef ze het rapport Internationale Noodhulp Doorgelicht. “Het samenspel van crises laat zien hoe gecompliceerd de toegang tot mensen in nood is en hoe verschillende typen crises het humanitaire systeem voor enorme uitdagingen stellen. In combinatie met onveiligheid, complexe politieke situaties en chronische rampen, roept dit de vraag op of er een andere aanpak nodig is”, aldus Hilhorst.

Deze vraag staat dan ook centraal tijdens de Nederlandse Humanitaire Top, die op 12 februari 2015 plaatsvindt. Dit initiatief heeft als doel aanbevelingen te formuleren voor de Nederlandse inbreng tijdens de World Humanitarian Summit  in mei 2016 in Istanbul. Daar staat de vraag centraal hoe humanitaire noodhulp beter kan inspelen op hedendaagse conflicten en natuurrampen. Nederland staat momenteel in de mondiale top tien van noodhulpdonoren en kan dus een belangrijke speler zijn tijdens de VN-top.

Vijf kernthema’s
De humanitaire organisaties bespreken tijdens de Nederlandse Humanitaire Top vijf thema’s:
1. Toegang tot mensen in nood en vraagstukken van lokale en internationale humanitaire capaciteit.
2. Coördinatie met speciale aandacht voor de verschillende rollen van de VN
3. Het continueren van hulp bij de overgang van een noodsituatie naar ontwikkeling
4. Innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven
5. Vluchtelingen in stedelijke gebieden

Columns
De vijf humanitaire principes van menslievendheid, universaliteit, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid worden tijdens de bijeenkomst in columns uitgesproken door schrijvers en journalisten zoals Naema Tahir en Maite Vermeulen. Hiermee wordt er met een blik van buiten de humanitaire sector gereflecteerd op deze principes en hun betekenis.

Ten slotte worden er rondom de Top verschillende debatten, workshops en keynote speeches georganiseerd over onder andere seksueel geweld in conflictgebieden en de Nederlandse noodhulp financiering.

Download de flyer 
Download hier de speciale flyer van de  Nederlandse Humanitaire Top en volg ze op Twitter. Het inhoudelijk programma wordt voortdurend bijgewerkt op het nieuwe kanaal over conflicten en crises OneWorld op staging.humanityhouse.org.

De Nederlandse Humanitaire Top is een initiatief van:
CARE Nederland, Cordaid, HealthNet TPO, Humanity House, ICCO & Kerk in Actie, NCDO, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Universiteit van Groningen, War Child en ZOA.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: