Verslag

Terugblik Nederlandse Humanitaire Top

Bekijk hier de Visuele Notulen, de online verslaglegging over de Nederlandse Humanitaire Top in een mix van tekst, beeld en illustraties.

Download hieronder de verslagen van de themadiscussies die plaatsvonden tijdens de Nederlandse Humanitaire Top:
Local versus International capacity
Roles of the UN
Urban Refugees
How to avoid lost generations

Op 12 februari 2015 organiseerden tien Nederlandse noodhulporganisaties de Nederlandse Humanitaire Top, een evenement waarbij experts, hulpverleners en wetenschappers noodhulp grondig onder de loep namen. Interessant, maar wat levert zo’n dag debatteren eigenlijk op? Lees het interview met Ton Huijzer, voorzitter van de Humanitaire Top-stuurgroep.

De Humanitaire Top is achter rug. Hoe kijk je erop terug?

“Heel positief. Er was veel belangstelling en het was ontzettend druk. Niet alleen met mensen uit de humanitaire sector, ook veel jongeren waren aanwezig. Dat is verheugend en geeft moed voor de toekomst.”

Op het programma van de top stonden 35 sprekers. Wat is het belangrijkste resultaat na een dag vol speeches en debatten?
“Dat we samen nadenken over hoe we de problemen in de noodhulp kunnen aanpakken, zie ik als een grote winst. In het dagelijks leven rennen we vaak van project naar project. Nu neem je dus de tijd om met een grote groep na te denken over je werk. Je vindt misschien geen definitieve oplossingen, maar denkt wel met tien noodhulporganisaties een dag lang samen na over de inhoud, problemen en oplossingen van je werk. Bovendien hebben we aan het einde van de dag een gezamenlijke verklaring getekend. Hierin doen we negen aanbevelingen voor effectieve noodhulp. Die aanbevelingen zijn voor onszelf en voor de Nederlandse delegatie die in 2016 naar de World Humanitarian Summit in Istanbul gaat.”

Tijdens de top werd de samenwerking tussen de humanitaire hulporganisaties benadrukt en geprezen. Terecht?
“Die samenwerking tussen noodhulporganisaties bestaat natuurlijk al langer. Kijk maar naar de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die bestaat al jaren. Of naar het nieuwe consortium van twaalf ngo’s die de komende drie jaar gezamenlijk geld krijgen uit het nieuwe Relief-Fund van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat wel uniek is, is dat die initiatieven over fondsenwerving en projecten gaan, terwijl deze top juist over samen inhoudelijk nadenken gaat. Dat is dus nieuw.”

“Liever cash of een voucher dan gratis voedselpakketten”, zei Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in haar speech tijdens de Humanitaire Top. Zie je daar wat in?
“Het geven van cash heeft zeker de voorkeur, want mensen hebben zo de vrijheid om zelf te bepalen wat ze ervan kopen. En organisaties voorkomen zo dat ze spullen uitdelen waar mensen geen behoefte aan hebben. Het uitdelen van ‘cash’ in plaats van voedsel is niet nieuw, maar het wordt wel steeds makkelijker. Je geeft namelijk geen contact geld, maar maakt het bedrag over naar een bankrekening of telefoon. Dat was voorheen lastig, maar nu zijn dit soort systemen vaker aanwezig in crisesgebieden. Wel heb je ook een markt nodig waar je voedsel kunt kopen. Anders zal je toch gewoon voedselpakketten moeten uitdelen.”

Ook sprak de minister vol lof over het bedrijfsleven. Hulporganisaties zouden meer met de private sector moeten samenwerken. Heeft ze gelijk?
“De samenwerking tussen de noodhulpsector en het bedrijfsleven krijgt langzaam aan meer gestalte. Ook tijdens de top werd erover gesproken op de innovatiemarkt. Zo werkt IKEA aan noodwoningen en slaan het Wereldvoedselprogramma (WFP) en TNT de handen ineen. Maar voorlopig blijven dit voorbeelden. De samenwerking tussen noodhulporganisaties en het bedrijfsleven is nog niet heel omvangrijk. Het is nu de kunst om elkaar op een veel grotere schaal te vinden.”

Gezien de top achter de rug is, rest de vraag: hoe nu verder?
“Er komt zeker een vervolg aan de top. Niet per se in de vorm van een nieuwe top, maar we willen deze samenwerking wel vasthouden en hier op voortborduren. Concrete plannen zijn er nog niet, maar wel ideeën. Zo kan ik me voorstellen dat we over een half jaar bijeen komen en kijken hoe we er dan voorstaan met betrekking tot de voornemens van de gezamenlijke verklaring. Daarnaast kijken we hoe we het debat over noodhulp kunnen voortzetten. Zowel binnen de humanitaire sector als met een breed publiek, zoals we nu in de aanloop naar de top op OneWorld Crisis hebben gedaan. Ik hoop van harte dat het hier niet stopt.”

Bron: OneWorld Crisis Auteur: OneWorld Redactie.

Nederlandse Humanitaire Top

Evenement - 

Hoe kunnen Nederlandse hulporganisaties bijdragen aan betere noodhulp bij grootschalige crises? Tien Nederlandse hulporganisaties willen concrete antwoorden op deze vraag en organiseren daarom de Nederlandse Humanitaire Top. Dit initiatief loopt vooruit op de World Humanitarian Summit die de Verenigde Naties organiseert in 2016 in Istanbul.

Een groot aantal sprekers, verschillende debatten, side events, vijf thema-werkgroepen en keynote speeches vormen de dag. Met onder meer Lilianne Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), John Holmes, Naema Tahir, Maite Vermeulen, Boris van der Ham, Lahpai Seng Raw en vele anderen.
Scroll naar onder voor het gedetailleerde dagprogramma of bekijk hier het Programmaboekje

In aanloop naar de Top vindt verdere discussie plaats op het crisisplatform van OneWorld, met ook achtergrondinformatie over de verschillende crises wereldwijd. Twitter mee met hashstag #NHT15