Humanity House verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan, en leggen je in deze privacyverklaring zo duidelijk mogelijk uit hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via info@humanityhouse.org.

Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens


Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt om je zo goed mogelijk van dienst te zijn met het oog op voor het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling en klantonderzoek. Je kunt hierbij denken aan het toesturen van je aangekochte e-ticket, het evalueren van een onderwijsbezoek, het verbeteren van onze site of het versturen van onze nieuwsbrief.

Het kan zijn dat voor het verwerken of analyseren van gegevens noodzakelijk is gebruik te maken van de diensten van derden. In dat geval kan je ervan op aan dat Humanity House de eisen aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens via verwerkersovereenkomsten oplegt aan derden. Hiermee dragen we zorg dat de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor je ze hebt aangeleverd worden gebruikt.

Persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust en andere verzamelt de website op de achtergrond. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verzamelen en met welke doeleinden.

Gegevens die je zelf verstrekt
Als je online een kaartje voor het museum of een programma aanschaft, vragen we je naam en e-mailadres ten behoeve van het afhandelen van de overeenkomst bijvoorbeeld voor het opsturen van tickets, maar ook het voorzien van informatie over wijzigingen of annuleringen (zie ook het kopje e-mails).

Bij de inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven worden je naam en e-mailadres gevraagd. Deze inschrijving gebeurt via de externe partij MailChimp. Je kunt je onderaan elke e-mail uitschrijven voor toekomstige e-mails indien gewenst.

Als je ons museum bezoekt, vragen we je naam, geslacht, postcode en emailadres. We gebruiken deze gegevens om een (nep) registratieformulier en identiteitsbewijs te produceren, hetgeen onderdeel is van onze ervaringsreis in het museum. Daarnaast sturen we je een eenmalige email na het museumbezoek met verhalen, achtergrondinformatie en nieuws. Doel hiervan is om je museumbezoek te verdiepen en meer context te bieden. Geanonimiseerd gebruiken we je gegevens voor klantonderzoek, om meer inzicht te krijgen in onze museumbezoekers.

Als je een zaal huurt, worden de gegevens die bij de boeking worden ingevoerd gebruikt voor de afhandeling van de zaalhuur, evaluatie van de dienstverlening en het boekingsproces.

Als je een educatieprogramma boekt, worden de gegevens die bij de boeking worden ingevoerd gebruikt voor het onderwijsbezoek, evaluatie van het educatief programma en/of boekingsproces.

E-mails
Kocht je een kaartje voor een van onze programma’s? Dan kunnen we je (indien je dit ticket online kocht) mailen met informatie omtrent het programma, zoals vervoersinformatie, programmawijzigingen of annuleringen. We sturen je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan het door jou bezochte programma. Wil je later op de hoogte gehouden blijven worden over gerelateerde programma’s, dan kun je hier zelf toestemming voor geven door middel van een opt-in voor de nieuwsbrief.

Automatisch verzamelde gegevens
Op de website Humanityhouse.org worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. De persoonsgegevens die wij verwerken op onze server zijn: gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en verbeteren. We verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden.

Humanity House maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst en waarmee informatie wordt verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Humanity House gebruikt cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze registreert jouw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Beveiliging

Humanity House neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij een beveiligingslek melden wij deze bij de daarvoor bestemde autoriteiten, zoals wettelijk verplicht. Daarnaast nemen we contact op met de betrokkenen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.

Voor klantgegevens van kaartkopers en boekingen van zaalhuur en educatieprogramma’s hanteren we een bewaartermijn van zeven jaar. Dit om te voldoen aan onze plichten ten aanzien van de Wet van de Rijksbelastingen.

Heb je aangegeven lid te worden van onze nieuwsbrief, dan ontvang je deze totdat je dit niet meer wilt en zolang bewaren we jouw naam en emailadres.

Voor klantgegevens van museumbezoekers hanteren wij een bewaartermijn van zes maanden. Zo kunnen we halfjaarlijks gegevens (geanonimiseerd) analyseren en meer inzicht krijgen in onze museumbezoekers.

Gegevens verzameld via de Google Analytics-cookies bewaart Google 26 maanden.

Geen gegevens achterlaten

Mocht je zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets voor het museum of een programma willen aanschaffen, dan kun je dit in het Humanity House aan de kassa doen. Voor programma’s geldt hierbij wel, dat dit alleen mogelijk is als het programma niet is uitverkocht.

Wil je niet dat er cookies geplaatst worden? Overweeg dan het installeren van een browser-plugin als Privacy Badger, die het plaatsen hiervan naar eigen wensen blokkeert.

Rechten

Je hebt de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Hiertoe kun je een verzoek indienen via info@humanityhouse.org. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen. Verder heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen uit ons systeem. Hiervoor kon je ook contact opnemen via bovenstaand mailadres.

Aanpassen privacyverklaring

Humanity House behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Versie: 201805