De rol van Jemenitische vrouwen in het vredesproces - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
08 May
2019

Interview

De rol van Jemenitische vrouwen in het vredesproces

Amat Al Alim Al Soswa heeft haar hele professionele leven gewijd aan het verbeteren van de democratie, goed bestuur en de mensenrechtensituatie in haar thuisland Jemen en de Arabische regio in het algemeen. Amat is een Jemenitische leider, een activist, een feminist én een diplomaat. We gaan met haar in gesprek over de toekomst van Jemen, de rol die vrouwen daarin willen spelen en de nationale en internationale obstakels die ze daarbij ervaren.

In 2000 nam de VN-Veiligheidsraad unaniem Resolutie 1325 aan. Daarin werd voor het eerst erkend dat vrouwen op specifieke wijze getroffen worden in conflicten én dat ze een belangrijke rol spelen in het voorkomen en oplossen van deze conflicten. Op papier en in woorden krijgt deze resolutie brede steun van de internationale gemeenschap. Maar uitvoering in de praktijk is een ander verhaal. Ook in Jemen.

Tijdens dit programma houdt Amat Al Alim Al Soswa internationale beleidsmakers een spiegel voor en gaat in gesprek over wat er echt moet veranderen, nationaal én internationaal, om het vredesproces inclusief te maken voor vrouwen. Hoe beïnvloeden stereotiepe denkbeelden en misvattingen over Jemenitische vrouwen het internationale beleid en wat zijn daarvan de gevolgen? Wat heeft Amat geleerd van haar brede internationale en nationale ervaring over het overbruggen van verschillende werelden. En wat hoopt zij dat toekomstige leiders en vredeswerkers anders zullen doen wanneer het gaat om vrouwen betrekken bij vredesprocessen?

Over de sprekers

  • Amat Al Alim Al Soswa heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst op het gebied binnen en buiten Jemen. Ze heeft een achtergrond in communicatie en begon als journalist. Na de Beijing Vrouwenconferentie van 1995 zette zij zich in om de aanbevelingen in Jemen uit te voeren en werd het hoofd van de Women’s National Committee (WNC). Vervolgens werd ze benoemd tot eerste vrouwelijke ambassadeur van Jemen voor Nederland, Denemarken en Zweden, met standplaats Den Haag. In 2003 werd Al Soswa benoemd tot eerste vrouwelijke minister voor mensenrechten in Jemen. De VN Secretaris Generaal benoemde haar in 2006 tot VN Assistent Secretaris Generaal, Assistent Beheerder van het VN Ontwikkelingsprogramma en Directeur van UNDP/RBAS (Regional Bureau of Arab States). In 2012 keerde zij terug naar Jemen. In 2018 werd Al Soswa door de VN Speciaal Gezant voor Jemen Martin Griffiths uitgenodigd toe te treden tot zijn Yemeni Women’s Advisory Group. Zij werkt momenteel als consultant voor VN organisaties en de Wereldbank. Al Soswa publiceert, geeft regelmatig lezingen en heeft talloze onderscheidingen ontvangen.
  • Marina de Regt is universitair docent bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij houdt zich al sinds begin jaren negentig met Jemen bezig, eerst werkzaam in ontwikkelingsprojecten en later als onderzoeker op het gebied van gender en ontwikkeling. Zij is verbonden aan het Grote Midden-Oosten Platform en YOWP (de Yemeni Organization for Women’s Policies).
  • Joke Buringa modereert de avond. Zij is antropoloog en werkte in de jaren tachtig aan verschillende projecten in Jemen. Tussen 1997 – 2002 werkte zij als gender specialist op de Nederlandse ambassade in Sana’a. Daarna is zij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij Jemen betrokken gebleven. Sinds kort werkt ze als zelfstandig onderzoeker.

 

Bekijk het Facebook-evenement hier

 

Fotocredits: © Thana Faroq

Details

  • Engels
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30