Dit jaar onderzoekt Humanity House wat studenten op het mbo beweegt, raakt en inspireert!

Met onze educatieve programma’s willen we scholieren en studenten inspireren zich in te zetten voor een samenleving waarin vrede, vrijheid en veiligheid gewaarborgd is.

Studenten uit het mbo zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Elk jaar ontvangen we in het Humanity House steeds meer klassen uit het mbo. Klassen met jonge, ambitieuze studenten die met de voeten in de samenleving staan. Jongeren die hebben nagedacht over de rol die zij willen innemen in hun gemeenschap en weten welke normen en waarden voor hen van belang zijn.

Met het project Humanity House X MBO onderzoeken we welke maatschappelijke onderwerpen leven onder deze generatie en welke artistieke vormen daar het beste uiting aan kunnen geven. Dit om programma’s te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de behoeftes van mbo studenten.
Dit doen we door gesprekken te voeren met studenten, grootschalige enquetes af te nemen én door het bij elkaar brengen van een researchgroep mbo-studenten die ons zal adviseren wat voor hen hét ideale programma is over de waarde en kwetsbaarheid van vrede.

Humanity House X MBO 14

Ook benaderen we het onderwijs. In de vorm van literatuuronderzoek, interviews en brainstormsessies leren we van docenten en schoolleiders wat doeltreffende technieken zijn en hoe onze programma’s het beste kunnen aansluiten op vakken als loopbaan en burgerschap.