Dit jaar onderzocht Humanity House wat studenten op het mbo inspireert en motiveert.

Hoe kunnen we educatieve programma’s maken die mbo-studenten inspireren en motiveren én die een waardevolle toevoeging zijn op het onderwijs dat in de klas wordt gegeven?

Sinds 2011 ontvangt Humanity House leerlingen en studenten van verschillende onderwijsniveau’s voor programma’s over vluchten, conflict en noodhulp. Met deze programma’s willen we jongeren helpen om zelf een mening te vormen over de dagelijkse actualiteit en het belang van vrede en veiligheid wereldwijd.

Jaarlijks ontvangen we tientallen klassen van het mbo. Met de wens om beter te begrijpen hoe we deze diverse doelgroep – in leeftijd, (voor)opleiding, sociaal maatschappelijke achtergrond – het beste kunnen benaderen voerden we dit jaar een onderzoek uit.

Wat zijn de thema’s die leven onder de doelgroep en welke programmaformats spreken de studenten aan? Deze vragen onderzochten we in samenwerking met studenten en educatoren. Met speciale aandacht voor Burgerschapsonderwijs, een leergebied waar Humanity House thematisch aansluiting bij vindt.

We namen enquêtes en polls af, interviewden onderwijsprofessionals en brainstormden met een researchgroep van enthousiaste studenten over een vernieuwend programma voor mbo-studenten. Op deze pagina vind je ons rapport met informatie over ons proces, de activiteiten die we ondernamen en de eerste resultaten die we zullen gebruiken als startpunt voor de vernieuwing van onze mbo-programma’s.

Humanity House X MBO - 2