Complexe relatie: klimaatverandering, conflict en water - Humanity House

Agenda

overzicht
Thu
02 May
2019

Lezing & Discussie

Complexe relatie: klimaatverandering, conflict en water

Volgens de Verenigde Naties hebben op dit moment meer dan 700 miljoen mensen te maken met een tekort aan water. Er wordt verwacht dat dit aantal alleen maar toeneemt door klimaatverandering. Tegelijkertijd worden steeds meer gebieden en mensen kwetsbaar voor grote overstromingen. Tijdens dit programma gaan we in gesprek met experts over de complexe relatie tussen klimaatverandering, water en conflict. Wat is hun toekomstbeeld over de conflicten en humanitaire noden in de wereld? En wat verwachten zij nog van de internationale gemeenschap? 

De relatie tussen klimaatverandering, conflict en water is heel complex en leidt ook in de wetenschap tot verdeeldheid. Verwoestijning, zeespiegelstijging, vervuiling en beperkte toegang tot water zal in de toekomst de levensomstandigheden van heel veel mensen beïnvloeden. Vooral in kwetsbare gebieden worden mensen nog kwetsbaarder. Maar het is niet met zekerheid te zeggen of en hoe dit tot meer conflicten en wereldwijde instabiliteit gaat leiden.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan de discussie over de relatie tussen klimaat, conflict en water. Experts gaan plenair en in discussiegroepen met elkaar en het publiek in gesprek over de gevolgen van klimaatverandering op conflict. Iedereen is van harte welkom om zijn of haar ideeën te delen, of om te komen luisteren naar wat anderen hierover te zeggen hebben.

De keynote spreker is Clare Dalton. Zij is hoofd humanitaire diplomatie van het International Committee of the Red Cross. In haar lezing vertelt zij hoe we de meest kwetsbare mensen kunnen helpen om toekomstige risico’s te beheersen. 

Voorafgaand en na afloop van het programma zijn er hapjes en een borrel.

Over de sprekers

  • Clare Dalton is hoofd van de humanitaire diplomatie van het International Committee of the Red Cross (ICRC). In deze functie probeert zij besluitnemers en opinieleiders te overtuigen om te allen tijde te handelen in het belang van kwetsbare mensen en met volledige eerbiediging van de fundamentele humanitaire principes. 
  • DrKaren Meijer is expert op het gebied van waterreserves en delta management bij Deltares. Ze is geïnteresseerd in internationaal beleid met betrekking tot klimaatverandering en de diverse stakeholders die betrokken zijn bij beleidsimplementatie. Zij bespreekt hoe we informatie kunnen gebruiken om beter te voorspellen of water in een bepaalde situatie het risico op conflict kan vergroten en dan vroeg in actie te kunnen komen.
  • Maarten van Aalst is directeur van het Rode Kruis en Rode Halve Maan Klimaatcentrum. Hij is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van het Klimaatcentrum aan de gehele Rode Kruis beweging in het maken van klimaatrisico analyses en maakt onderdeel uit van meerdere internationale en VN-denktanks op het gebied van klimaatverandering en rampen risicovermindering.
  • Louise van Schaik is hoofd van het centrum voor duurzaamheid van Instituut Clingendael. Ze is expert op het gebied van de rol van de EU in de internationale gemeenschap, onder meer met betrekking tot klimaatverandering.
  • De moderator is Joost Möhlmann. Hij is hoofd Zakelijke Ontwikkeling, Advisering en Innovatie bij het Nederlandse Rode Kruis op de afdeling Internationale Ontwikkeling.

Bekijk het Facebook-evenement hier.

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Engels
  • 17:00
  • 17:30
  • 19:30