Een standaard voor humanitaire actie - Humanity House

Agenda

overzicht
Thu
16 Oct
2014

Netwerkborrel met spreker(s)

Een standaard voor humanitaire actie

Dit jaar wordt de tweede versie van de Core Humanitarian Standard uitgebracht. Dit document bevat richtlijnen waaraan goede humanitaire acties moeten voldoen. De standaard vertelt NGO’s en hulpverleners, die zich inzetten voor mensen in crisisgebieden, hoe zij behoren te handelen in dergelijke situaties.

Maar hoe staat het met de ontwikkeling van deze richtlijnen? Hoe is deze toepasbaar in crisissituaties wanneer er mensenlevens op het spel staan? Marian Casey-Maslen, directeur van Humanitarian Accountibility Partnership is aan het woord.

Over Humanitarian Accountability Partnership (HAP):
HAP is een netwerk bestaande uit humanitaire organisaties die zich bezig houden met de verantwoordelijkheid voor mensen getroffen door crises. Dit probeert HAP te doen door het promoten en het controleren van richtlijnen op het gebied van kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Over de spreker:

Marian Casey-Maslen heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van humanitaire acties en ontwikkelingssamenwerking. Tussen 1993 en 2007 werkte Marian in verschillende functies in Soedan, Zuid-Soedan, Ethiopië en Kenia. Daarvoor werkte Marian bij HAP bij het ACT Alliance in Genève aan beleidskwesties als: Verantwoording, klimaatverandering, risico verkleinen van rampen en gendergelijkheid.

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Engels
  • 16:30
  • 17:00
  • 19:00