HagueTalks: Hoe wordt klimaatveiligheid een wereldwijde inspanning? - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
20 Feb
2019

Verslag

Kijk terug. Haguetalks: Hoe wordt klimaatveiligheid een wereldwijde inspanning?

Het gehele programma is terug te kijken op de blog.

Interactief debat

HagueTalks: Hoe wordt klimaatveiligheid een wereldwijde inspanning?

Klimaatverandering en de veiligheidsrisico’s die daaruit voorkomen zijn een mondiaal probleem. Alleen wordt klimaatverandering nog niet overal het zelfde gevoeld. Ondanks alle klimaattoppen is het daarom moeilijk om tot mondiale actie te komen. Tijdens deze HagueTalks delen drie internationale sprekers hun inzichten en ervaring over hoe zij zich inzetten om klimaatveiligheid aan te pakken, zowel nationaal als internationaal. Wat is er voor nodig om echt mondiaal met elkaar samen te werken?  

Over de sprekers

  • Tom Middendorp.  Voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is actief betrokken geweest bij de beslechting van tientallen conflicten wereldwijd. Zijn uitlatingen over klimaatverandering als een bedreiging voor de wereldvrede trokken veel aandacht. Hoe kwam hij tot dit inzicht en hoe vindt hij dat we mondiaal moeten samenwerken op het gebied van klimaatverandering?
  • Adnan Z. Amin. Adnan Z. Amin is Directeur-Generaal van IRENA (International Renewable Energy Agency). IRENA ondersteunt landen bij de transitie naar duurzame energie. Als Directeur-Generaal moet hij er voor zorgen dat landen hierin met elkaar samenwerken. In zijn talk zal Adnan Z. Amin ingaan op het belang van duurzame energie voor een veilige wereld. En wat er voor nodig is om de transitie naar duurzame energie te versnellen.
  • Vera Bukachi. Vera Bukachi is de onderzoeksdirecteur van KDI Kenya. KDI Kenya werkt met lokale bewoners in onder andere Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, om onveilige gebieden te veranderen in ‘productieve openbare ruimtes’. In haar talk richt zij zich op hoe klimaatveiligheid ervaren wordt vrouwen in Kibera.
  • Elizabeth Sellwood. Elizabeth Sellwood is het hoofd van de Environmental Security Unit voor het United Nations Environment Programme in Nairobi, Kenya. Hiervoor werkte Elizabeth Sellwood voor de Verenigde Naties in humanitaire en vredesoperaties in het Midden-Oosten en Cyprus.
  • Moderator is Borzou Daragahi. Hij is een internationale correspondent voor The Independent vanuit Istanbul. Hij heeft verslag gedaan over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Azië en Europa. Hij is drie keer Pulitzer Prize finalist geweest.

Over de Planetary Security Initiative

Op 19 en 20 februari wordt in Den Haag de Planetary Security Iniative Conference 2019 georganiseerd. Onder #doable komen beleidsmakers, onderzoekers, medewerkers van NGO’s en de private sector bij elkaar om te praten over hoe  klimaatverandering conflict en mondiale stabiliteit beïnvloed. En wat daar aan gedaan moet worden. Drie sprekers van deze conferentie komen speciaal naar Humanity House om in een HagueTalks hun ervaring en inzicht ook te delen met een publiek.

Details

  • Engels
  • 19:00
  • 19:30
  • 21:30