Jelte van Wieren (BuZa) over Syrië - Humanity House

Agenda

overzicht
Tue
29 Oct
2013

netwerkborrel met spreker

Jelte van Wieren (BuZa) over Syrië

Sinds 2011 heerst er een burgeroorlog in Syrië. Meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen en ruim 6 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Hoewel de media zich nu vooral richten op het opruimen van de grote hoeveelheid gifgas in Syrië, lijkt er minder aandacht te zijn voor de ongekend grote humanitaire ramp in het verscheurde land.

Hulporganisaties starten hun humanitaire hulpoperaties vanuit Damascus, vanuit de buurlanden, via lokale organisaties en al dan niet met toestemming van het Syrische regime. De organisaties discussiëren veel over hulpverlening in Syrië. Met name over de vraag hoe ze zo goed mogelijk noodhulp kunnen bieden aan de Syrische bevolking.

De vraag is nu wat Nederland voor rol kan spelen in deze situatie. Jelte van Wieren (Ministerie van Buitenlandse Zaken) zal ingaan op de rol die Nederland en de internationale gemeenschap kan spelen onder deze huidige omstandigheden. Ook geeft Van Wieren zijn visie op het feit dat de aandacht voor de chemische wapens in Syrië momenteel ten koste lijkt te gaan van aandacht voor noodzakelijke humanitaire hulp.

Over de spreker

Jelte van Wieren is Hoofd Humanitaire Hulp en Wederopbouw bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 1991 werkt Van Wieren voor het ministerie op verschillende functies in Nederland en het buitenland (o.a. in Zuid-Afrika en Kenia). Humanitaire Hulp en Wederopbouw is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het Nederlandse buitenlandse beleid op het gebied van veiligheid, stabiliteit en fragiliteit, en humanitaire hulp.

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Nederlands
  • 17:00
  • 17:30
  • 19:00