Informatie-management in de noodhulpverlening - Humanity House

Agenda

overzicht
Tue
23 Jun
2015

Netwerkborrel

Informatie-management in de noodhulpverlening

De beschikbaarheid van data voorafgaand aan rampen en tijdens rampen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het algemeen publiek, donoren en hulpvragers verwachten dat dit de noodhulpverlening efficiënter gaat maken. Maar hulpverlenende organisaties hebben nog onvoldoende expertise om aan deze verwachting te voldoen.

Volgens Maarten van der Veen is het versterken van de informatiemanagement capaciteit een randvoorwaarde voor het professionaliseren van de noodhulp. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden (overstromingen Malawi 2015 en Typhoon Filipijnen 2014) laat hij zien hoe informatiemanagement kan bijdragen aan snellere en betere besluitvorming bij noodhulpverlening. Ulrich Mans is coreferent.

Over de Sprekers

Maarten van der Veen is informatiemanager tijdens rampen bij het Rode Kruis. Hij heeft voor de IFRC als informatie manager van het Shelter Cluster gewerkt in de Filipijnen en Malawi, en heeft op afstand met een internationaal team gewerkt tijdens de typhoons in Micronesia en Vanuatu, en bij de aardbeving in Nepal. 

Ulrich Mans is projectleider Research Futures bij het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden. Hij is mede oprichter van het Peace Informatics lab, een kennis-hub waarbij Big Data benaderingen worden ontwikkeld om vrede, veiligheid en welvaart te bevorderen.

Details

  • Nederlands
  • 16:30
  • 17:00
  • 19:00