Migratie: Idealisme vs. Pragmatisme - Humanity House

Agenda

overzicht
Tue
23 Oct
2018

Verslag

Terugluisteren | Migratie: Idealisme vs. Pragmatisme

Luister het programma nu terug op ons blog.

Debat

Migratie: Idealisme vs. Pragmatisme

Volgens John Dalhuisen, oud-directeur Europa bij Amnesty International, moeten humanitaire organisaties hun moreel loslaten als het gaat om migratie. Kom met een migratiepolitiek dat werkbaar, legaal én verkoopbaar is en wees bereid tot compromis. We praten hierover met Dalhuisen en sprekers uit de  humanitaire sector tijdens de eerste editie van de nieuwe serie ‘humanitaire hangijzers’. 

Migratie is één van de grootste humanitaire hangijzers van onze tijd. Mensen ontvluchten armoede en zoeken veiligheid in Europa. Maar veel Europese inwoners vrezen voor het behoud van hun eigen cultuur, veiligheid en welvaart. Hoe moeten humanitaire organisaties zich opstellen, nu de roep voor een Fort Europa steeds sterker wordt? Moeten ze blijven hameren op morele waarden, of meer buigen naar de publieke opinie?

John Dalhuisen heeft zelf jaren voor Amnesty International gewerkt. In mei 2018 nam hij ontslag, uit onvrede over hoe de organisatie omging met het migratievraagstuk. Nu werkt hij voor European Stability Initiative, de denktank van de bedenker van de Turkije Deal, Gerald Knaus. Volgens Dalhuisen houden humanitaire organisaties zichzelf gevangen in onhoudbare idealen. Rechtspopulisten en extreem rechts kunnen daardoor in toenemende mate de discussie over migratie en mensenrechten overheersen.  Dalhuisen roept humanitaire organisaties op om niet voor hun morele gelijk te gaan, maar compromissen te durven sluiten met politici als Merkel en Macron over grensbewaking.

Tijdens de eerste editie van ‘humanitaire hangijzers’ licht Dalhuisen zijn oproep tot compromis toe. Sprekers uit de humanitaire sector en publiek reageren én gaan met hem in gesprek. Is het de taak van humanitaire organisaties om met haalbare oplossingen te komen? Hoe moeten zij zich verhouden tot de publieke opinie? En hoe kunnen zij hun idealen waarmaken in het huidige politieke en sociale klimaat?

Over John Dalhuisen

John Dalhuisen (UK) is Senior Fellow bij European Stability Initiative (ESI), een Europese denktank voor Zuidoost-Europa en de uitbreiding van de Europese Unie. Daarvoor was Dalhuisen directeur van het Europa- en Centraal-Azië Programma en Regionaal Bureau van Amnesty International van 2012 tot 2017. Hij startte in 2007 bij Amnesty International als onderzoeker naar discriminatie in Europa en werd in 2010 adjunct-directeur voor de voormalige Sovjet-Unie. Tussen 2001 en 2006 was hij bijzonder adviseur van de eerste commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa.

Over de overige sprekers

  • Evelien van Roemburg werkt voor Oxfam International in Brussel als manager van de Europe Migration Campaign. Ze leidt de belangenbehartiging en campagneontwikkeling van Oxfam’s humanitaire vluchtelingenreactie in Europa. Ze werkte eerder bij Oxfam Novib, doceerde aan de Universiteit van Amsterdam in conflictstudies en vluchtelingenrecht, en werkte in New York en Nairobi met asielzoekers en vluchtelingen.
  • Marieke Mol is senior beleidsmedewerker bij het Bureau Migratiebeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Van 2014 tot 2015 was zij verbindingsofficier bij de Taskforce voor Griekenland – Europese Commissie in Athene, Griekenland. In 2016 werd zij gedetacheerd bij de EU-delegatie in Ankara in het kader van de EU-Turkije verklaring.

  • Arjan Hehenkamp is momenteel adjunct directeur bij Stichting Vluchteling en voorzitter van KUNO. Hiervoor was hij operationeel directeur en en algemeen directeur Artsen zonder Grenzen in Nederland.

Details

  • Engels
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30