Noodhulp vs structurele hulp - Humanity House

Agenda

overzicht
Thu
31 May
2012

Netwerkborrel met spreker(s)

Noodhulp vs structurele hulp

Humanitaire crises vergen humanitaire noodhulp. Hulpafhankelijkheid onder de lokale bevolking neemt toe naarmate de tijd verstrijkt. Omgekeerd neemt de geefbereidheid van mensen juist af, wanneer structurele hulp in beeld komt. De grens tussen noodhulp en structurele hulp vervaagt in de praktijk, terwijl structurele hulp nadrukkelijk niet de opdracht is van noodhulpverleners.
Op welk moment trekt noodhulp zich terug en wanneer vindt de overdacht plaats aan lokale organisaties? Wat zijn goede en slechte transfer- en exit-strategieën uit de praktijk? CARE Nederland, ICCO /Kerk in Actie en het Nederlandse Rode Kruis lichten dit in drie korte columns toe.
Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Nederlands
  • 16:30
  • 17:00
  • 19:00