Turken en Koerden: tijd om te praten - Humanity House

Agenda

overzicht
Sat
25 Jun
2016

dialoog

Turken en Koerden: tijd om te praten

Sinds in de zomer van 2015 de oorlog tussen de Turkse staat en de Koerdische PKK opnieuw uitbrak, zijn de spanningen ook in Nederland opgelopen. Volgens een Nederlands parlementslid hebben de Turken “een opmerkelijk talent voor het maken van vijanden”. Niet iedereen is het hiermee eens. In deze dialoog onderzoeken we in elk geval een ander talent van de Turken en Koerden: dat van vrede sluiten met elkaar.

Om de spanningen te de-escaleren, is een groep betrokken mensen samen met The Hague Peace Projects, begonnen om gematigde Koerden en Turken in Nederland bij elkaar te brengen. Kunnen we samen met de diaspora tot vreedzame oplossingen komen?

We starten het programma met het bespreken van het conflict tussen Koerden en Turkije in historisch perspectief. Hierna delen verschillende vertegenwoordigers van beide groepen hun verhaal en visie. Vervolgens gaat het publiek in kleine groepen uit elkaar om verder in gesprek te gaan. Deze groepen worden geleid door vertegenwoordigers van het Turkish-Kurdish peace initiative.

Over de spreker

Professor Martijn van Bruinessen is antropoloog en is verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij Koerdische en Turkse studies onderwees. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over de islam en Indonesische, Turkse, Koerdische, Perzische en Zaza-gerelateerde onderwerpen.

Over dit programma

Dit programma wordt georganiseerd door the Hague Peace Projects en Humanity House. Het is de missie van the Hague Peace Projects om bij te dragen aan vreedzame oplossingen voor (gewapende) conflicten, door diaspora groepen in Nederland van conflictgebieden bij elkaar te brengen en samen na te denken over de oorzaken van het conflict en mogelijke oplossingen.

Details

  • Nederlands
  • 13:30
  • 14:00
  • 17:30