Luister terug: Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao - Humanity House
17 juni 2019

Luister terug: Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao

12 juni gingen we in gesprek met Mary Goiri, Paul Comenencia, Frans Glissenaar en Gilberto Morishaw over de rol van Nederland in het bewaken van de kwaliteit in vluchtelingenkampen op Curacao.

De politieke en economische crisis in Venezuela heeft geleid tot een van de grootste massale verplaatsingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika. Door gebrek aan voedsel, medische zorg en toekomstperspectief zijn ruim 3,4 miljoen mensen uit Venezuela vertrokken. Een gedeelte van deze vluchtelingen is terecht gekomen op Curaçao, dat 70 km van Venezuela afligt. Volgens rechtsexperts en hulporganisaties is de opvang van deze vluchtelingen zeer zorgwekkend en worden mensenrechten geschonden. Wat zijn de ervaringen van Venezolanen op het eiland? En welke verantwoordelijkheid heeft het Koninkrijk der Nederlanden? 

Hoeveel Venezolaanse vluchtelingen er precies op Curaçao verblijven is niet duidelijk, maar geschat wordt zo’n 14.000 15.000. In september 2018 bracht Amnesty International een rapport uit over de opvang van deze gevluchte Venezolanen op Curaçao. Volgens dit rapport zou de situatie zeer zorgwekkend zijn. Zo wordt beschreven dat gevluchte Venezolanen standaard worden vastgezet in detentiecentra, er sprake is van uitbuiting, er geen asielprocedure is en mensen worden teruggestuurd naar Venezuela zonder dat gekeken wordt of ze daar gevaar lopen.

Volgens Amnesty International worden mensenrechten geschonden en moet het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijkheid nemen om de opvang te verbeteren. Maar tot nu toe heeft Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  aangegeven dat het de verantwoordelijkheid is van Curaçao.

Hoe is op dit moment de situatie voor Venezolanen op Curaçao? Worden mensenrechten hier inderdaad geschonden en welke verantwoordelijkheid heeft Nederland daarin? We bespraken het onder andere met Venezolaan Mary Goidi (Veneuropa), Paul Comenencia (staatsraad Curaçao) en Frans Glissenaar (journaliste en researcher Zembla).

Luister hier het gesprek terug

 

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: