79,5 Miljoen mensen gedwongen op de vlucht - Humanity House
24 juni 2020

79,5 Miljoen mensen gedwongen op de vlucht

Het nieuwe Global Trends Report van UNHCR meld dat eind 2019 ruim 79,5 miljoen mensen gedwongen op de vlucht waren door vervolging, conflicten, geweld en schendingen van mensenrechten.

Dit jaar werd opnieuw het recordaantal vluchtelingen overschreden. Volgens UNHCR waren er eind 2019 79,5 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Het Global Trends Report meld dat dit wederom een grote stijging is. Vorig jaar lag dit aantal rond de 70,8 miljoen.

Landen van herkomst

Ruim tweederde van deze vluchtelingen bleek afkomstig uit Syrië (6,6 miljoen), Venezuela (3,7 miljoen), Afghanistan (2,7 miljoen), Zuid Soedan (2,2 miljoen) en Myanmar (1,1 miljoen). Eind 2019 bleven de Syriërs veruit de grootste gedwongen ontheemde bevolking ter wereld (13,2 miljoen, inclusief 6,6 miljoen vluchtelingen en meer dan zes miljoen binnenlands ontheemden). In totaal zijn waren er vorig jaar ook 4,5 miljoen ontheemde Venezolanen, een schokkend aantal, want vorig jaar behoorden zij nog niet tot de top vijf landen van herkomst. 85% van alle vluchtelingen werd opgevangen in ontwikkelingslanden en  80% bleek te kampen met acute voedselonzekerheid en ondervoeding in het land waar zij verbleven.

Een decennium van verplaatsing

Tussen 2010 en 2019 is er een hoop veranderd. Gedurende deze 10 jaar waren er ruim 100 miljoen ontheemde vluchtelingen en werden er 16,2 miljoen asielaanvragen gedaan. Schrijnend is dat slechts een fractie van al deze vluchtelingen een oplossing heeft gevonden. Er zijn zelfs 3,9 miljoen vluchtelingen die uiteindelijk terug gekomen zijn naar hun land van herkomst. Het aandeel van de wereldbevolking dat ontheemd was, bleef toenemen. Een procent van de wereldbevolking – of 1 op de 97 mensen – is nu gedwongen ontheemd.

Het aantal vluchtelingen is het afgelopen decennium in elke regio toegenomen. Het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa voelden allemaal de impact van de oorlog in Syrië, waardoor eind 2019 6,6 miljoen mensen op de vlucht sloegen. De meerderheid werd ondergebracht in Turkije (3,6 miljoen), Libanon (910.600) en Jordanië ( 654.700).

Congo, Ethiopië, Rwanda, Zuid-Soedan, Soedan, Tanzania, Oeganda en Jemen – waren de thuisbasis van 13 procent van de wereldbevolking. Ze waren goed voor slechts 1,2 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product en hadden de minste middelen om te voorzien in de behoeften van mensen die hun toevlucht zoeken. Samen hebben ze 6,6 miljoen, 27 procent van het totale aantal vluchtelingen en Venezolanen die in het buitenland zijn ontheemd, opgevangen. Als het gaat om het opvangen van vluchtelingen, worden de lasten worden niet gelijk verdeeld. De landen met een hoog inkomen hebben in het afgelopen decennium nooit meer dan 19 procent van deze bevolking hebben opgevangen. In 2019 was dat 17 procent. Landen met lage inkomens daarentegen behaalden consequent ongeveer 20 procent per jaar.

In 2019 werd slechts een half procent van de vluchtelingen in de wereld hervestigd. In de afgelopen 10 jaar zijn iets meer dan een miljoen vluchtelingen hervestigd, vergeleken met 3,9 miljoen vluchtelingen die naar hun land zijn teruggekeerd. Van elke vluchteling die sinds 2010 is hervestigd, zijn er dus ongeveer vier gerepatrieerd. Dit staat in schril contrast met één voor elke 12 in het voorgaande decennium, toen bijna 10 miljoen vluchtelingen werden gerepatrieerd en 810.400 vluchtelingen werden hervestigd – een sterk teken dat naarmate conflicten voortduren, de vrijwillige terugkeer als oplossing voor vluchtelingen in de loop van de tijd afneemt.

Bron: UNHCR 

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: