65,5 miljoen mensen op de vlucht - Humanity House
19 juni 2017

65,5 miljoen mensen op de vlucht

Eind 2016 was een recordaantal van 65,5 miljoen mensen van huis en haard verdreven. Dat staat in het Global Trends Report dat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vandaag heeft gepubliceerd.

20 mensen per minuut

Nooit eerder waren er zoveel mensen op de vlucht als gevolg van oorlog, geweld, vervolging of mensenrechtenschendingen. Volgens UNHCR komt het erop neer dat elke minuut 20 mensen gedwongen op de vlucht slaan.

“Dit is een onacceptabel aantal, en het maakt overduidelijk dat er meer solidariteit en eensgezindheid nodig is om crises te voorkomen en op te lossen” zegt Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. “We moeten er samen voor zorgen dat vluchtelingen, binnenlands ontheemden en asielzoekers wereldwijd de nodige bescherming en zorg krijgen, terwijl tegelijkertijd gestreefd wordt naar het vinden van oplossingen.”

Ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers

De 65,5 miljoen mensen die op de vlucht zijn, zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. De meerderheid, ruim 40 miljoen mensen, is ontheemd. Dat wil zeggen dat ze in eigen land op de vlucht zijn. 22,5 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht; deze groep noemen we vluchtelingen. En de resterende 2,8 miljoen zijn asielzoekers: mensen die hun land zijn ontvlucht en als vluchteling internationale bescherming zoeken.

Kinderen maken 51% van de totale vluchtelingenpopulatie uit. En meer dan de helft van het totaal aantal vluchtelingen komt uit slechts 3 landen: Syrië, Afghanistan en Zuid-Soedan. Het aantal ontheemden en vluchtelingen in Zuid-Soedan groeide in 2016 het snelst.

Flinke stijging

De UNHCR publiceert in het jaarlijkse Global Trends Rapport data die zijn gebaseerd op eigen gegevens, gegevens van haar partner Internal Displacement Monitoring Centre én gegevens van overheden. Leg je de verslagen van de afgelopen tien jaar naast elkaar, dan zie je bijvoorbeeld dat het aantal mensen op de vlucht bijna is verdubbeld: van 33,9 miljoen mensen in 1997 tot 65,5 miljoen eind 2016.

De grootste stijging vond plaats in de jaren 2012 – 2015, vooral als gevolgen van oorlogen en conflicten in Syrië, Irak, Jemen, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en Soedan. Maar ook in het afgelopen jaar kwamen er 10,3 miljoen nieuwe ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers bij.

Opvang in de regio

De door Nederlandse politici zo gepropageerde opvang in de regio barst uit zijn voegen. Libanon spant de kroon. In dit kleine land is inmiddels 1 op de 6 inwoners vluchteling. Libanon vangt vooral veel Syriërs en Palestijnen op. Als het gaat om absolute aantallen is Turkije koploper. Daar verblijven 2,9 miljoen vluchtelingen, van wie de meerderheid ook afkomstig is uit Syrië. Pakistan volgt met 1,4 miljoen en Libanon staat op plaats 3 met 1 miljoen. Minder bekend zijn wellicht de nummers 4, 5 en 6: Iran, Uganda en Ethiopië.

Positief nieuws

Tussen alle ellende is er gelukkig ook wat positiefs te melden. Ongeveer een half miljoen vluchtelingen waren in 2016 in staat om terug te keren naar hun vaderland, en ongeveer 6,5 miljoen ontheemden keerden terug naar hun eigen stad of dorp. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat velen onder allesbehalve ideale omstandigheden terugkeerden, waardoor hun vooruitzichten onzeker blijven.

Bron: UNHCR

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: