Humanity House Fonds

10 december 2021

De missie leeft voort! Vandaag, op de internationale dag van de mensenrechten, maakt Stichting Humanity House het Humanity House Fonds bekend. Vanaf 1 januari 2022 ondersteunt het fonds educatie- en cultuurprojecten die aandacht vragen voor kwesties rondom oorlog, vrede en migratie en die daarmee polarisatie en discriminatie tegengaan.

Het Humanity House Fonds maakt nieuwe initiatieven mogelijk met dezelfde belangrijke missie als het voormalige museum. Thematiek rondom vluchten en migratie is helaas onverminderd actueel. Het Humanity House was op het gebied van educatie en bereik van jong volwassenen een speler met landelijke bekendheid. In de beoordeling van aanvragen voor het Humanity House Fonds wordt er dan ook een voorkeur gegeven aan het ondersteunen van projecten gericht op de doelgroep van 12 tot 21 jarigen, en in het bijzonder MBO-studenten. Aanvragers kunnen hun plannen hiervoor indienen bij het Prins Bernard Cultuurfonds , die het Humanity House Fonds beheerd.

De oprichting van het Humanity House Fonds markeert het definitieve einde van het Humanity House als museum. Alweer een jaar geleden sloten de deuren van het pand aan de Prinsegracht in Den Haag voorgoed. Nora Stehouwer, voorzitter van Stichting Humanity House: “We kijken uit naar de nieuwe projecten die ontwikkeld worden met steun van het Humanity House Fonds. En we hopen dat op deze manier de missie van Humanity House voortgezet wordt.”

Overdracht collectie

Bij de afhandelingen van het Humanity House museum is veel aandacht besteed aan het waarborgen van de educatieprogramma’s en de collectie van verhalen. Zo zijn de verhalen die voor het themajaar ’75 jaar VN’ werden verzameld aan het Museon in Den Haag geschonken. Enkele educatieprogramma’s van het Humanity House worden door het Nederlandse Rode Kruis en Unicef gecontinueerd.

Tot slot zijn de acht verhalen van de ‘Ontmoeting’ overgedragen aan FENIX in Rotterdam. Via deze verhalen leerden bezoekers van het voormalige Humanity House wat het betekent om te moeten vluchten of migreren vanwege oorlog, conflict of schending van de mensenrechten. FENIX is in oprichting en opent in 2024. Met hedendaagse kunst, fotografie en historische objecten vertelt FENIX verhalen over vertrek en aankomst, ingegeven door de landverhuizersgeschiedenis die verbonden is aan de Rotterdamse haven.