HagueTalks: Vrouwen, onmisbaar voor vrede en veiligheid - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
18 Feb
2015

Interactief debat

HagueTalks: Vrouwen, onmisbaar voor vrede en veiligheid

De VN Veiligheidsraad nam in 2000 Resolutie 1325 aan, waarmee beroep werd gedaan op lidstaten om de belangen van vrouwen centraal te laten staan in hun vrede- en veiligheidsagenda. In plaats van vrouwen alleen maar in een slachtofferrol te plaatsen, moeten ze juist erkend worden als sterke actoren en leiders gedurende het vredes- en verzoeningsproces en tijdens de wederopbouw. Hier hebben namelijk zowel mannen als vrouwen een belangrijke rol in.

Vrouwen zouden hierin betrokken moeten zijn, hun positie zou hierin versterkt moeten worden en ze zouden over gelijke rechten moeten beschikken. Is er nu, 15 jaar na het aannemen van de VN Resolutie 1325, wat te vieren? Of is wereldwijde implementatie juist verder weg dan ooit?

In deze HagueTalks spreken we over de link tussen vrouwen, vrede en veiligheid. De twee sprekers zullen voorbeelden geven uit hun ervaringen als vrouwenrechten-activist. Kom en deel je mening en ideeën over het onderwerp vrede en rechtvaardigheid in beweging.

Over de sprekers

Hasina Safi (Afghanistan) is directeur van Afghan Women’s Network, wat zich richt op vrouwenemancipatie en zelfredzaamheid. Al 20 jaar komt ze op voor vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Hibaaq Osman (Somalië) is oprichter en CEO van El Karama. Deze organisatie richt zich op het vergroten en uitbreiden van de invloed van arabische vrouwen als leiders. Verder maakt ze deel uit van de UN Women Global Civil Society Advisory Group. Moderator: Kirsten van den Hul.

HagueTalks is een wereldwijde, interactieve debatserie over onderwerpen op het werkgebied van vrede en gerechtigheid. HagueTalks is een initiatief van Hague project Peace and Justice. 

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Engels
  • 19:00
  • 19:30
  • 21:00