Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao - Humanity House

Agenda

overzicht
Wed
12 Jun
2019

Verslag

Luister terug: Venezolaanse vluchtelingen op curacao

Je kunt het programma terugluisteren op ons blog

Gesprek

Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao

De politieke en economische crisis in Venezuela heeft geleid tot een van de grootste massale verplaatsingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika. Door gebrek aan voedsel, medische zorg en toekomstperspectief zijn ruim 3,4 miljoen mensen uit Venezuela vertrokken. Een gedeelte van de vluchtelingen is terecht gekomen op Curaçao, dat 70 km van Venezuela afligt. Volgens rechtsexperts en hulporganisaties is de opvang van deze vluchtelingen zeer zorgwekkend en worden mensenrechten geschonden. Wat zijn de ervaringen van Venezolanen op het eiland? En welke verantwoordelijkheid heeft het Koninkrijk der Nederlanden? 

Hoeveel Venezolaanse vluchtelingen er precies op Curaçao verblijven is niet duidelijk, maar geschat wordt zo’n 14.000 15.000. In september 2018 bracht Amnesty International een rapport uit over de opvang van deze gevluchte Venezolanen op Curaçao. Volgens dit rapport zou de situatie zeer zorgwekkend zijn. Zo werd beschreven dat gevluchte Venezolanen standaard worden vastgezet in detentiecentra, er sprake is van uitbuiting, er geen asielprocedure is en mensen worden teruggestuurd naar Venezuela zonder dat gekeken wordt of ze daar gevaar lopen.

Volgens Amnesty International worden mensenrechten geschonden en moet het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijkheid nemen om de opvang te verbeteren. Maar tot nu toe heeft Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  aangegeven dat het de verantwoordelijkheid is van Curaçao.

Hoe is op dit moment de situatie voor Venezolanen op Curaçao? Worden mensenrechten hier inderdaad geschonden en welke verantwoordelijkheid heeft Nederland daarin? We bespreken het onder andere met Venezolaan Mary Goidi (Veneuropa), Paul Comenencia (staatsraad Curaçao) en Frans Glissenaar (journaliste en researcher Zembla).

Over de sprekers

  • Mary Goiri is de afgevaardigde van Veneuropa, een non-profit organisatie dat debat en analyse stimuleert over de situatie in Venezuela. Daarvoor was ze woordvoerder en oprichter van Venex, de vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao.
  • Paul Comenencia is lid van de Raad van State en staadsraad namens Curaçao. In deze functie zorgt hij er voor dat in alle adviezen van de Raad van State, ook de belangen en de positie van de Caribische rijksdelen wordt meegenomen. Eerder was hij gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag. Van 2009 tot 2013 was Paul Comenencia consul-generaal voor het Koninkrijk der Nederlanden in Rio de Janeiro.
  • Frans Glissenaar is journalist en researcher voor het onderzoeksprogramma Zembla. Hij was researcher voor de Zembla uitzending ‘aangespoeld in het Koninkrijk der Nederlander‘ waarin onderzocht werd of het Koninkrijk der Nederlanden de mensenrechten schendt.
  • Gilberto Morishaw is een master student Public Administration aan de Universiteit van Leiden. Hij is een Global Shaper bij het World Economic Forum, een Fellow at Humanity in Action en een ambassadeur voor het African Caribbean Pacific Young Professionals Network. Gilberto is betrokken bij meerdere initiatieven in Nederland, Europa en het Caribisch gebied die jongeren en migranten helpen en die positieve veranderingen stimuleren. Hij heeft een denktank over voedselzekerheid voor het Nederlandse Caribisch gebied opgezet voor het ministerie van Landbouw, werkte samen met het ministerie van Onderwijs aan gelijke kansen en hielp ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis in Den Haag.
  • Moderator is Natasja Gibbs. Natasja is journalist, redacteur en coordinator van het journalistieke platform Caribisch Netwerk in Nederland

Over de foto 

Deze foto is gemaakt door Stichting Vluchteling tijdens het bezoek van Tineke Ceelen op Curacao. Het toont het detentiecentrum waar veel Venezolanen worden vastgehouden. Bekijk hier de reportage terug.

 

Bekijk het Facebook-event hier

Details

  • Engels
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30