Watchdogs under Watch - Humanity House

Agenda

overzicht
Tue
14 Apr
2015

Paneldiscussie

Watchdogs under Watch

Onder het mom van nationale veiligheid en terrorismebestrijding, worden journalisten en bloggers wereldwijd in hun werk ingeperkt door maatregelen rond cyber security. Journalisten die werken onder een autoritair regime, hebben het meeste te vrezen. Maar ook veiligheids- en inlichtingendiensten van Westerse landen maken zich schuldig aan maatregelen rond cyber security.

In hoeverre kan de nationale veiligheid de vrije pers overtroeven? Wanneer zal de door het Westen zo belangrijk geachte vrijheid van meningsuiting alleen nog maar een belofte zijn in plaats van dagelijkse praktijk? Hoe vinden journalisten en bloggers nieuwe methoden om zichzelf en hun bronnen te beschermen tegen de alomtegenwoordige aanwezigheid van cyber toezicht?

Deze vragen komen aan bod tijdens de paneldiscussie, georganiseerd door Radio Netherlands Worldwide. Het beginpunt van de discussie is een nieuw rapport van The Center for International Media Assistance, een in Washington gevestigde denktank. Het rapport betoogt dat het maatschappelijk middenveld de druk moet opvoeren om tot een internationaal akkoord te komen over cyber toezicht. Zodat journalisten en bloggers ook in een autoritaire regimes hun beroep veilig kunnen uitoefenen.

Over de sprekers
Don Podesta (oud-correspondent Washington Post, nieuwsredacteur en schrijver van het rapport), Hala Al-Dosari (Saudische activiste, onderzoeker en presentatrice), en Janet Anderson (journalist bij Radio Netherlands Worldwide). In de zaal zitten tweeëntwintig journalisten van over de hele wereld, ze nemen actief deel aan de discussie.

De bijeenkomst maakt deel uit van de Global Conference on CyberSpace 2015, op 16 en 17 april 2015 in Den Haag.

Dit is een onderdeel van dossier

Details

  • Engels
  • 19:30
  • 20:00
  • 21:30