Oost-Ghouta in beeld gebracht - Humanity House
26 februari 2018

Oost-Ghouta in beeld gebracht

De 26-jarige Syrische fotograaf Rafat Baeram toont de harde realiteit van het dagelijks leven in Oost-Ghouta.

Amnesty International

Oost-Ghouta is een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus. Het is in handen van verschillende rebellengroepen. Het regeringsleger belegert het gebied al vanaf eind 2012 en sloot het gaandeweg volledig af van de buitenwereld. Sinds november 2017 heeft het Syrische leger met hulp van Rusland gevechtshandelingen opgevoerd en een groot aantal bombardementen uitgevoerd op burgerdoelen. Hierbij raakten honderden burgers gewond en werden tientallen gedood.

Oost-Ghouta - Humanity House

Dagelijks leven in Oost-Ghouta

In Oost-Ghouta wonen zo’n 400.000 burgers die moeten bivakkeren in schuilkelders. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Eind vorig jaar luidde Unicef al de noodklok over hongerende kinderen in de enclave. Het evacueren van zieken en gewonden naar ziekenhuizen in het nabijgelegen Damascus is vrijwel onmogelijk, want de toestemming van de Syrische overheid ontbreekt hiervoor. Secretaris-generaal Guterres van de VN noemt Oost-Ghouta ‘de hel op aarde’.

De honderdduizenden burgers die in Syrië in belegerde gebieden leven, moeten met grote schaarste zien te overleven en zijn daarnaast slachtoffer van soms dagelijkse (lucht)aanvallen en willekeurige beschietingen, die ook steeds vaker burgerdoelen treffen. Ook voerden in januari en februari 2018 Syrische regeringstroepen in Oost-Ghouta opnieuw aanvallen met chloorgas uit. Tientallen burgers zouden volgens de ngo Syrians for Truth and Justice daarbij zijn omgekomen.

Oost-Ghouta - Humanity House

"Als het geschreeuw om redding stopt, betekent dit dat we gefaald hebben."

Oost-Ghouta door de ogen van fotograaf Rafat Baeram

De fotograaf Rafat Baeram (1991) is geboren in Douma in Oost-Ghouta. Al ruim vijf jaar documenteert hij het leven in het gebied. Nadat hij in 2012 de verplichte militaire dienst had afgewezen, verdiepte Rafat zich in fotografie. De beelden die Rafat maakt, vertellen niet alleen de verhalen van Ghouta maar houden hem ook persoonlijk op de been. Rafats foto’s zijn reeds gepubliceerd bij Reuters en BBC.

Alle foto’s in dit artikel zijn gemaakt door Rafat.

  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House
  • Oost-Ghouta - Humanity House

7 jaar oorlog in Syrië, in cijfers

De burgeroorlog in Syrië begon in maart 2011. De laatste cijfers van Amnesty International laten zien dat er tot nu toe zo’n 400 duizend mensen zijn omgekomen en meer dan 75 duizend zijn ‘vermist’ of ‘verdwenen’. Volgens het Syrische netwerk voor de Mensenrechten zouden duizenden mensen zijn bezweken onder martelingen dan wel zijn geëxecuteerd. Meer dan 11 miljoen Syriërs zijn van huis en haard verdreven.

Zaterdag 24 februari nam de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie aan die een staakt-het-vuren voor 30 dagen afkondigde. Maar deze resolutie lijkt vooralsnog weinig uit te maken. “Het zijn bombardementen zoals elke dag”, zegt een medewerker van Save the Children op zondag.

Citaat van bewoners: “We ruimen het puin met de hand omdat het gebruik van bulldozers te gevaarlijk is. Soms hoor ik kinderen, vrouwen en mannen schreeuwen vanonder het puin. Als het geschreeuw om redding stopt, betekent dit dat we gefaald hebben.”

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Amnesty International Nederland. Kijk voor de laatste updates over Oost-Ghouta op deze pagina van Amnesty International (Engelstalig).

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: