Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren? - Humanity House
7 oktober 2020

Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren?

Als eindopdracht bedachten de leden van onze researchgroep een eigen educatief programma. Wat stellen ze voor en wat kan Humanity House doen met deze kennis?

Na een virtuele kennismaking met Humanity House en haar programma’s kreeg de researchgroep de opdracht om zelf, voor studenten uit het mbo, een programmavoorstel vorm te geven dat uitgevoerd zou kunnen worden door Humanity House.

In deze blog lees je een samenvatting van wat Sem, Laura, Freek en Ylenia bedachten.

Sem - Op zoek naar jezelf in oorlogstijd

Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren? 3

In Sem’s programma leren mbo-studenten aan de hand van een interactieve film hoe het is om te leven in een oorlog en hoe het is om daarvoor te moeten vluchten. De studenten kunnen de uitkomsten van de film veranderen, maar moeten gezamenlijk bepalen welke keuze ze maken. In het programma worden studenten gemotiveerd om te discussiëren, samen te werken en andermans ideeën te accepteren. Sem heeft het doel om met dit programma meer begrip op te wekken voor nieuwkomers in Nederland.

Laura - Internationaal Recht Saai?

Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren?

Laura wil samen met een instelling als het Internationaal Gerechtshof een vr-experience en een tentoonstelling maken. Daarin ervaren jongeren hoe het eraan toegaat tijdens een internationale rechtszaak. Ze krijgen een inkijkje in het werk van rechters en leren hoe rechtspraak tot stand komt. Ook leren studenten over de impact van de uitspraken van het gerechtshof.

Freek - Wat doe jij voor Vrede?

Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren? 1

‘Wat doe jij voor Vrede?’ is een vr-experience, waarin de speler wakker wordt in een oorlogsgebied en met terugwerkende kracht de oorlog moet zien te voorkomen. Freek vind het belangrijk dat studenten zelf keuze maken en leren welke gevolgen deze keuzes hebben op het behoud van vrede.

Ylenia - Een reis door de tijd van oorlogen

Humanity House X MBO - Welke programma's willen studenten zelf ervaren? 2

In het programma van Ylenia maken studenten een reis door de tijd, waarbij ze verschillende historische oorlogen bestuderen. Studenten leren over het ontstaan en de gevolgen van verschillende oorlogen zodat zij beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is. Ook wil Ylenia hiermee meer respect opwekken voor mensen die zich inzetten voor vrijheid en veiligheid.

We zien dat deze studenten interesse hebben in verhalende programma’s waarin je als deelnemer wordt meegenomen in een ander perspectief. Alle programma’s zijn intellectueel uitdagend en interactief, waarbij de deelnemers zelf keuzes moeten maken. Een conclusie voor Humanity House is dat we programma’s willen maken die op een verhalende en meeslepende manier de urgentie van een maatschappelijk onderwerp duidelijk maken en die jongeren aansporen om na te denken over de keuzes die zij zouden maken binnen de gegeven context.

Lees meer over de bevindingen die we hebben opgedaan tijdens het onderzoek ‘Humanity House X MBO’ en de vervolgstappen die we zullen ondernemen in ons rapport dat 7 oktober op onze website wordt uitgebracht. 

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: