Luister terug: Machtsverhoudingen en ontwikkelingshulp in noord en zuid - Humanity House
28 mei 2019

Luister terug: Machtsverhoudingen en ontwikkelingshulp in noord en zuid

Op 24 mei gingen we in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende organisaties over hoe de machtsverhoudingen binnen internationale samenwerkingen aangepast kunnen worden.

Hoe krijgen we andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking en hoe kunnen we de traditionele donor-ontvanger relatie veranderen? Vertegenwoordigers van noordelijke en zuidelijke maatschappelijke organisaties gingen hierover met elkaar in gesprek onder leiding van Sara Kinsbergen en Patrick Lodiers.

De roep om andere machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking klinkt steeds luider. De houdbaarheidsdatum van de huidige manier van werken lijkt in zicht. Organisaties uit lage- en middeninkomenslanden willen inspraak in de mondiale agenda en zelf hun prioriteiten bepalen. Ook zijn er praktische en noodzakelijke redenen om zuidelijke organisaties meer macht en middelen te geven. Dat leidt tot meer legitimiteit en verankering van de organisaties in de samenleving daar en zorgt voor een directere besteding van geld.

Tijdens dit programma vertellen vertegenwoordigers van organisaties uit Brazilië, India en Kenia hoe zij een eigen achterban hebben opgebouwd en zo minder afhankelijk zijn geworden van buitenlandse donoren. En hoe zij weer kleinere organisaties in hun eigen land geholpen hebben. Moderatoren Patrick Lodiers en Sara Kinsbergen gaan met hun en met vertegenwoordigers van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in gesprek over de toekomstige samenwerking tussen noordelijke en zuidelijke ngo’s.

Luister hier het event terug:

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: