Luister terug: Regels die oorlogsvoering begrenzen - Humanity House
4 november 2019

Luister terug: Regels die oorlogsvoering begrenzen

Michael A. Newton bespreekt de Verdragen van Genève uit 1949. De Verdragen bestaan dit jaar 70 jaar. Welke uitdagingen zijn er? En is het recht nog steeds toe te passen op deze tijd?

Het Rode Kruis

Bij elke HILAC-lezing vertelt een gerenommeerd rechtsexpert over specifieke uitdagingen binnen het humanitair oorlogsrecht en gaat hierover in gesprek met het publiek.

Deze keer bespreekt Michael A. Newton de Verdragen van Genève uit 1949. De Verdragen bestaan dit jaar 70 jaar. Welke uitdagingen zijn er? Is het recht nog steeds hetzelfde of hebben bepaalde gebeurtenissen hun sporen achtergelaten? 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in 1949 de Verdragen van Genève opgesteld. Sommige critici zeggen dat deze verdragen moeten worden aangescherpt. Zij stellen dat de regels de uitdagingen van nu onvoldoende aankunnen. Dit komt door de veranderde aard van gewapende conflicten. In de praktijk worden mensen geconfronteerd met verschillende dilemma’s. Toch zijn de verdragen universeel ondertekend en worden ze toegepast in gewapende conflicten over de hele wereld. Wat heeft de implementatie van deze regels ons de afgelopen zeventig jaar geleerd, en welke kwesties komen in de huidige rechtszaken aan de orde? In zijn lezing bespreekt professor Newton deze vragen vanuit zijn uitgebreide militaire ervaring en zijn werk voor het Internationaal Strafhof.

Over de spreker

Professor Micheal A. Newton, uit de Verenigde Staten, is expert op het gebied van terrorisme, rechtsvervolging, transnational justice en methoden en middelen van oorlogsvoering. In de loop van zijn carrière heeft hij meer dan negentig boeken, hoofdstukken en academische en (opinie-) artikelen gepubliceerd. Hij was getuigedeskundige in processen die verband houden met terrorisme. Ook droeg hij bij aan het definiëren van misdaden in het Statuut van het Internationaal Strafhof (ICC). Hij werd toegelaten tot de raadslijst van het ICC en werkte in 2018 aan de voorbereiding van het hoger beroep van Jean-Pierre Bemba. Bemba is een Congolese politicus en zakenman die werd veroordeeld tot oorlogsmisdaden en seksueel geweld. Ook nam Newton in die zaak deel aan de mondelinge toelichting in de Kamer van Beroep van het ICC. Onlangs werd hij geselecteerd om de Bashir-zaak voor te bereiden. Omar Bashir is de voormalige president van Sudan die veracht wordt van onder andere misdaden tegen de menselijkheid en corruptie.

Aan de Vanderbilt University in Nashville, ontwikkelde Newton het innovatieve International Law Practice Lab. Ook doceert hij daar aan de universiteit. Het lab biedt inhoudelijke ondersteuning aan rechters, advocaten, beleidsmakers en regeringen over de hele wereld. Professor Newton diende daarnaast meer dan 21 jaar in het Amerikaanse leger. Zijn uitgebreide operationele ervaring omvat het adviseren van operationele commandanten en het dienen in verschillende contexten en rollen. Zo was hij Chef Operationeel recht bij het Army Special Forces Commando (Airborne) tijdens Operation Desert Storm, het assisteren van Koerdische burgers in Noord-Irak bij Operation Provide Comfort en in Haïti met de 194Armoured Brigade. Hij doceerde daarnaast internationaal recht aan de Militaire Academie van de Verenigde Staten in West Point. Recentelijk publiceerde Newton als redacteur het boek: The United States Department of Defense Law of War Manual: Commentary and Critique.

* Foto uit het ICRC Archief (ARR)/s.n.

Luister hier het fragment terug:

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: