Op de vlucht door het klimaat - Humanity House
EN
Blog
3 januari 2020

Op de vlucht door het klimaat

Steeds meer mensen moeten huis en haard verlaten door klimaatverandering. Een tekort aan water, extreme droogtes en voedselschaarste zorgt voor een toenemend aantal vluchtelingen.

Oxfam Novib

Steeds meer mensen moeten noodgedwongen op de vlucht door klimaatverandering. Er ontstaat een tekort aan water, er is voedselschaarste en er heerst extreme droogte. Hierdoor moeten duizenden mensen in Somalië en Somaliland huis en haard achterlaten. Oxfam Novib sprak met de Somalische Shamis, zij is met haar hele gezin gevlucht vanwege de aanhoudende droogte.

Klimaatverandering

Het weer wordt steeds extremer door de klimaatverandering. Zo zijn er meer overstromingen, orkanen en droge periodes dan voorgaande jaren. Met name boeren en de veehouders in ontwikkelingslanden zijn hier de dupe van. Akkers overstromen, oogsten mislukken en vee sterft. Boeren moeten gedwongen vluchten voor de extreme gevolgen.

In Somalië en Somaliland is er voor de derde keer dit decennium een extreme droogte. Somaliland is een autonome regio in Somalië, dat zichzelf in 1991 als onafhankelijke staat uitriep. Het land heeft een officiële grondwet, maar wordt niet erkend als een officiële republiek. Beide landen zijn nog herstellende van de droogte uit de jaren 2016 2017, maar heeft het door de nieuwe droogte weer zwaar te verduren. Veel vee is gestorven tijdens de eerdere droge periode en ook nu verliezen boeren hun vee. Mensen als Shamis zitten hierdoor ‘gevangen’ tussen honger en armoede. In deze landen betekent geen vee; geen inkomen en dus ook geen eten. En omdat er geen geld is om te investeren in nieuw vee, ontstaat er een vicieuze cirkel. Met langdurige armoede als gevolg.

We kunnen niet terug, want er is niets meer. Al ons vee is dood.

 

Oxfam Novib biedt hulp

Oxfam Novib biedt samen met partners hulp in landen als Somalië en Somaliland, op korte en lange termijn. Zo zorgen zij onder meer voor directe levensbehoeftes als brood en water trainingen voor jongeren aan om zo, hulp bij het herstellen van landbouw en veehouderij en trainen zij jongeren om verstedelijking tegen te gaan.

Dit artikel verscheen eerder op Oxfam Novib.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: