Kijk terug: Hoe wordt klimaatveiligheid een wereldwijde inspanning? - Humanity House
6 maart 2019

Kijk terug: Hoe wordt klimaatveiligheid een wereldwijde inspanning?

Op 20 februari deelden vier internationale sprekers hun inzichten en ervaringen over hoe zij zich inzetten om klimaatveiligheid aan te pakken. Kijk het hier terug.

Klimaatverandering en de veiligheidsrisico’s die daaruit voorkomen zijn een mondiaal probleem. Alleen wordt klimaatverandering nog niet overal het zelfde gevoeld. Ondanks alle klimaattoppen is het daarom moeilijk om tot mondiale actie te komen. Tijdens deze HagueTalks hebben vier internationale sprekers hun inzichten en ervaringen gedeeld over hoe zij zich inzetten om klimaatveiligheid aan te pakken, zowel nationaal als internationaal. Wat is er voor nodig om echt mondiaal met elkaar samen te werken.

Over de sprekers 

  • Tom Middendorp. Voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is actief betrokken geweest bij de beslechting van tientallen conflicten wereldwijd. Zijn uitlatingen over klimaatverandering als een bedreiging voor de wereldvrede trokken veel aandacht. Hoe kwam hij tot dit inzicht en hoe vindt hij dat we mondiaal moeten samenwerken op het gebied van klimaatverandering?
  • Adnan Z. Amin. Adnan Z. Amin is Directeur-Generaal van IRENA (International Renewable Energy Agency). IRENA ondersteunt landen bij de transitie naar duurzame energie. Als Directeur-Generaal moet hij er voor zorgen dat landen hierin met elkaar samenwerken. In zijn talk gaat Adnan Z. Amin in op het belang van duurzame energie voor een veilige wereld. En wat er voor nodig is om de transitie naar duurzame energie te versnellen.
  • Vera Bukachi. Vera Bukachi is de onderzoeksdirecteur van KDI Kenya. KDI Kenya werkt met lokale bewoners in onder andere Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, om onveilige gebieden te veranderen in ‘productieve openbare ruimtes’. In haar talk richt zij zich op hoe klimaatveiligheid ervaren wordt vrouwen in Kibera.
  • Elizabeth Sellwood. Elizabeth Sellwood is het hoofd van de Environmental Security Unit voor het United Nations Environment Programme in Nairobi, Kenya. Hiervoor werkte Elizabeth Sellwood voor de Verenigde Naties in humanitaire en vredesoperaties in het Midden-Oosten en Cyprus.
  • Moderator is Borzou Daragahi. Hij is een internationale correspondent voor The Independent vanuit Istanbul. Hij heeft verslag gedaan over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Azië en Europa. Hij is drie keer Pulitzer Prize finalist geweest.

 

Bekijk hier de beelden:

Tom Middendorp

Adnan Z. Amin

Vera Buckachi

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: