Luister terug: de opmars van het anti-migratiefront in Europa - Humanity House
17 september 2018

Luister terug: de opmars van het anti-migratiefront in Europa

Donderdag 13 september spraken we over de invloed van het anti-migrantiefront op het Europees migratiebeleid. Luister het debat nu terug.

Recente verkiezingen in Hongarije, Italië, Polen en Oostenrijk hebben overwegend regeringen voortgebracht die een duidelijk anti-migratiegeluid laten horen. Deze regeringen vertegenwoordigen de stem van hun kiezers en voeren de druk op Europa op.

Op donderdag 13 september gingen we in gesprek met experts over de invloed van deze regeringen op het Europees migratiebeleid.

Kan de Europese Unie een balans vinden tussen de zorgen van Europese burgers over migratie enerzijds en haar verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen onder het handvest van de EU anderzijds? Luister het debat hier terug.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: