Verwerkingsles Humanity House Educatie - Humanity House
8 februari 2017

Verwerkingsles Humanity House Educatie

In drie opdrachten leren leerlingen wat er gebeurt met personen die in Nederland hun draai moeten vinden.

Kruip in de huid van een Inburgeraar

Leuk dat je met je klas een bezoek hebt gebracht aan het Humanity House. Je leerlingen hebben de ervaringsreis gemaakt: ze zijn in de huid van een vluchteling gekropen en hebben zich verplaatst in de belevingswereld van iemand die in een conflictgebied leeft en moet vluchten.

Hoe is het om een leven op te bouwen in een nieuw land wanneer je daar niet vrijwillig voor hebt gekozen? En hoe zit dat in het bijzonder in Nederland?

In drie opdrachten leren leerlingen wat er gebeurt met personen die in Nederland hun draai moeten vinden. De les wordt afgesloten met een opdracht, waarbij leerlingen wordt gevraagd of hun eigen dromen en wensen voor de toekomst te vergelijken zijn met de dromen van iemand die net is gevlucht.

Details

 • Doelgroep: Deze les is gemaakt voor de doelgroep voortgezet onderwijs onderbouw, maar niet ongeschikt om te gebruiken bij klassen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs bovenbouw of het MBO.
 • Duur: Een lesuur
 • Materialen: Docentenhandleiding, uitgeprinte lesbrief per leerling, pen, videofragmenten: https://vimeo.com/album/4362346
 • Onderwerpen: Gedwongen migratie, integratie (in Nederland)
 • Leerdoelen: : Kunstbeschouwing, kritisch redeneren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creatief denken, besluitvorming, communiceren.
 • Vaardigheden: kunstbeschouwing, kritisch redeneren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creatief denken, besluitvorming, communiceren.
 • Vakken: Burgerschap, Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Aansluiting bij de leerdoelen Mens & Maatschappij (kerndoelen 36, 38, 39, 40, 43, 47)

Aanpak les

Leerlingen werken in (zelfgekozen, of door de docent gekozen) tweetallen. De scenario’s die in deze les worden beschreven zijn soms abstract, het werken in tweetallen geeft leerlingen de gelegenheid om met elkaar te overleggen. Bij kleinere of oudere klassen kan er ook individueel gewerkt worden.

Elke opdracht duurt +/- 10 minuten om uit te voeren en de opzet van elke opdracht is als volgt:

 • De docent leest de inleiding van de opdracht voor
 • De klas bekijkt gezamenlijk een fragment waarin de vluchtelingen die ze in het Humanity House virtueel hebben kunnen ontmoeten beschrijven wat hun ervaring was (duur fragmenten 1 – 3 minuten).
 • De klas krijgt 3 minuten de tijd om de opdracht te maken
 • De klas bespreekt in 3 minuten gezamenlijk de ingevulde antwoorden.
 • De docent geeft toelichting aan de opdracht door een Nederlandse context te geven aan de opdracht.

De opdrachten volgen elkaar logisch op, maar zijn los van elkaar te gebruiken. Als docent heb je de mogelijkheid om alle opdrachten te behandelen of een selectie te maken.

De les staat ook ter download als pdf online, net als een werkblad voor de leerlingen.

Opdracht 1 – Hoe is de eerste periode in een nieuw land?

Docent leest voor: Je hebt een lange reis achter de rug. Je bent gevlucht uit je thuisland en bent nu aangekomen in een veilig land waar je de kans hebt om een nieuw leven op te bouwen. Maar het land waarin je terecht bent gekomen heeft hele andere omgangsvormen, regels en tradities. Je realiseert dat je erg moet wennen, het is niet zo makkelijk om een nieuw leven op te bouwen.

Bekijk met de leerlingen het fragment Hoe was de eerste periode in Nederland? (hieronder) om te zien waar Shaza, Lydia, Aiham, Akhrat en Yvonne van opkeken in de eerst periode in Nederland.

Vragen voor de leerlingen:

 

 • Kun je gekke Nederlandse tradities bedenken waar mensen die nieuw zijn in Nederland misschien lastig aan kunnen wennen? Noem er drie:

 

1…………………………………………………………………………………………………….

 

2…………………………………………………………………………………………………….

 

3…………………………………………………………………………………………………….

 

 • Is er iets wat jij kan doen om iemand te helpen wennen in Nederland? Noem een manier:

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

Docent kiest een of twee tweetallen om de antwoorden te bespreken 

Docent licht toe:

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben ontvangen moeten ze in Nederland beginnen aan inburgeringslessen. Dit is om ze te helpen door te stromen in de Nederlandse samenleving, zodat ze zo snel mogelijk kunnen werken en kunnen beginnen aan een nieuw leven.

Dit gaat voor veel vluchtelingen goed, maar er zijn ook veel vluchtelingen die het niet lukt te slagen voor het inburgeringsexamen. In 2016 slaagde ongeveer een derde van de examinanten. Dit kan allerelei redenen hebben, maar het gevolg is dat het voor deze personen moeilijk blijf om in te stromen in de Nederlandse samenleving.

 

Opdracht 2 – Hoe zou jij behandeld willen worden?

Docent leest voor: Je leert langzaam de taal en begint te wennen aan de cultuur, maar je kan nog niet studeren of werken. Je voelt je nutteloos en je vraagt je of je ooit je draai zal vinden in dit land.

Bekijk met je leerlingen het fragment Wat zou er anders moeten? (hieronder) om te zien welke tips Bruce, Akhrat en Aiham voor Nederland hebben.

Vraag voor leerlingen:

In het Humanity House ben je in de huid gekropen van een vluchteling. Stel je voor dat je een nieuw land je leven moet opbouwen. Wat is voor jou het belangrijkste om een normaal leven te kunnen leiden? Geef samen antwoord:

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………..

Opdracht 3 – Is er iets van thuis dat je zou missen?

Docent leest voor:
Langzamerhand begin je te wennen aan het nieuwe land. Je spreekt de taal al een beetje, je hebt een huis en inmiddels ook een baan. Maar toch ben je nog niet helemaal dezelfde. Je mist heel veel van thuis.

Bekijk met je leerlingen het fragment Is er iets dat je mist van thuis? om te zien Ram, Yvonne en Desbele vooral missen van thuis.

 

Vragen voor leerlingen:

 • Stel je voor dat jij gedwongen je land moet verlaten wat zou je dan het meeste missen? Geef allebei een eigen antwoord:

 

1…………………………………………………………………………………………………….

 

2…………………………………………………………………………………………………….

 

 • Zijn er ook dingen van Nederland die je niet zou missen? Geef allebei een eigen antwoord:

 

1…………………………………………………………………………………………………….

 

2…………………………………………………………………………………………………….

 

Docent kiest een of twee tweetallen om de antwoorden te bespreken

Docent licht toe:

In een recent onderzoek waarin (zo’n 250) Nederlandse statushouders zijn geïnterviewd, geven velen aan dat ze vooral heimwee hebben naar het landschap, vertrouwde gebouwen en straten, hun huis, maar ook de andere manier van leven, de zekerheid en het gevoel erbij te horen. Naast familie en vrienden zijn er dus nog een hoop andere dingen die je het gevoel geven ergens thuis te zijn.

Tegelijkertijd zijn er ook veel positieve dingen die ze in Nederland wel hebben en in hun thuisland mistten; zoals de veiligheid, vrijheid en democratie, gelijke rechten en goede geregelde systemen.

Reflectie – Wat zijn je dromen voor de toekomst?

Docent legt uit: In het echt heb je misschien een heel ander leven dan dat van mensen die net naar Nederland zijn gevlucht. Maar hoe wil je dat je toekomst er uit ziet en is dat misschien wel vergelijkbaar met mensen die zijn gevlucht?

 

Vraag voor leerlingen:

Vraag voor leerlingen:

Wat zijn je dromen voor de toekomst? Geef allebei een eigen antwoord:

 

 • 1…………………………………………………………………………………………………….

 

 • 2…………………………………………………………………………………………………….

 

Docent kiest een of twee tweetallen om de antwoorden te bespreken

Bekijk tot slot met je leerlingen het fragment Wat is je droom voor de toekomst om te zien wat Shaza, Aiham en Yvonne willen voor hun toekomst.

Docent sluit de les af door met de klas te bespreken of ze zich kunnen verplaatsten in het leven van personen die zijn gevlucht naar Nederland en beantwoord eventuele vragen.

Bronvermelding

Immigratie en Naturalisatie Dienst: https://ind.nl/en

Vluchtelingenwerk Nederland: https://www.vluchtelingenwerk.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek, Dossier migratie en integratie: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-migratie-en-integratie

Vluchtelingen verlangen naar thuis (in achttien kiekjes en 1 filmpje): https://decorrespondent.nl/5810/vluchtelingen-verlangen-naar-thuis-in-achttien-kiekjes-en-1-filmpje/1012247546310-4672b505

Waarom vluchtelingen Nederland zo fijn vinden (maar zich zorgen maken over het thuisfront): https://decorrespondent.nl/5849/waarom-vluchtelingen-nederland-zo-fijn-vinden-maar-zich-zorgen-maken-over-het-thuisfront/1019042323299-f2de4163

Rapport Rekenkamer: Het gaat niet goed met het inburgeren: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/23/rapport-rekenkamer-het-gaat-niet-goed-met-het-inburgeren-6364037-a1542638

 

 

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: