Vier de rechten van het kind - Humanity House
19 november 2019

Vier de rechten van het kind

Kinderrechten zijn wereldwijd vastgelegd in 54 artikelen in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit verdrag bestaat dit jaar 30 jaar en dat viert Unicef op het (Y)our Rights Festival. 

UNICEF

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat dit jaar 30 jaar en dat viert Unicef op 20 november tijdens het (Y)our Rights Festival. Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Sindsdien wordt is 20 november de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag is inmiddels door 191 van de 193 landen ter wereld ondertekend. Deze landen zijn verplicht om de rechten van kinderen te beschermen in hun land. Ook is er in het verdrag opgenomen dat kinderen de kans moeten krijgen om mee te denken en praten over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Artikel 12

Tijdens het festival is er in het bijzonder aandacht voor artikel 12: De mening van kinderen moet serieus worden genomen. In artikel 12 staat dat er geluisterd moet worden naar de mening van kinderen. Kinderen mogen namelijk hun mening geven en ook moet er naar die mening geluisterd worden. Daar moet de overheid ook voor zorgen dat dit wordt nageleefd.

Het festival

Alles draait tijdens dit festival om écht luisteren en in gesprek gaan. Zowel met kinderen als volwassenen. Maar, hoe geef je kinderen nou echt een stem? Hoe moeten politici en beleidsmakers dat aanpakken? De thema’s waar Unicef graag over in gesprek wil gaan zijn vooroordelen, jeugdhulp, armoede, rebels gedrag en social media. Ook zijn er verschillende workshops.

Dit evenement wordt georganiseerd door Unicef. Meer informatie en het programma over het evenement is hier te vinden.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: