vfonds - Humanity House
11 januari 2018

vfonds

Partner

Sinds de oprichting zet vfonds zich in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Daarnaast blijven ze mensen stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Steeds nadrukkelijker worden partnerships en samenwerkingen gezocht om deze missie te bereiken. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunen ze o.a. de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren ze continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.


Het project Alternatieve Veiligheidsraad wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: