VluchtelingenWerk Nederland - Humanity House
13 september 2013

VluchtelingenWerk Nederland

Partner

VluchtelingenWerk Nederland is een vereniging met als missie: behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk begeleiden asielzoekers tijdens hun asielprocedure. De organsiatie biedt ondersteuning bij het realiseren van de gezinshereniging van vluchtelingen. VluchtelingenWerk biedt informatie aan advocaten tijdens een asielprocedure. Voor kinderen die in asielzoekerscentra wonen worden kindervakantieweken georgansieerd. Om het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland te vergroten, voert VluchtelingenWerk regelmatig publiekscampagnes.

 

Overige partners

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: