Rampen & Conflicten: Nederland. Watersnoodramp, 1953 - Humanity House
18 januari 2017

Rampen & Conflicten: Nederland. Watersnoodramp, 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 breken in Zeeland de dijken door als gevolg van een enorme storm.

Cordaid Het Rode Kruis

Nederland. Watersnoodramp, 1953

Land: Nederland
Periode: 1 februari 1953
Type ramp: Dijkdoorbraak, overstromingen
Ramp: Dijkdoorbraak als gevolg van een heftige storm veroorzaakt een van de grootste rampen in Nederland
Geschat aantal slachtoffers: 1.836 Mensen komen om het leven. 100.000 Verliezen huis en bezittingen

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 breken in Zeeland de dijken door als gevolg van een enorme storm. Die wordt veroorzaakt door een stormvloed – als het zeewater omhoog wordt gestuwd door een storm – in combinatie met springtij – als het hoogwater hoger is dan gemiddeld. Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en delen van West-Brabant stromen onder water. In totaal komen 1.836 mensen om het leven. Zo’n 100.000 verliezen hun huis en bezittingen. Tienduizenden dieren verdrinken. De landbouwgrond is lange tijd onbruikbaar. Het is de grootste Nederlandse ramp sinds lange tijd. Het zal in ons geheugen gegrift staan. Direct na de ramp in 1953 zamelen Nederlanders € 62,5 miljoen in voor de slachtoffers.

Hoewel er vóór 1953 al plannen liggen voor betere dijken, komen die voor Zeeland te laat. Na de ramp komt alles in een stroomversnelling. Nederland plant de Deltawerken: nieuwe dammen, dijken en een stormvloedkering. Op 4 oktober 1986 is dit ambitieuze bouwwerk gereed. Nederland wordt er wereldwijd om geroemd.
Veel van de slachtoffers zijn na de ramp financieel beter af zijn dan vóór de ramp. Het ingezamelde geld, de wederopbouw van Zeeland en de totstandkoming van de Deltawerken brengen veel werk en welvaart met zich mee. De provincie bloeit op. In Zeeland gaat daarom deze macabere grap rond: ‘Heer, geef ons heden het dagelijks brood en elke vijf jaar een watersnood’.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: