Rampen & Conflicten: Noord en Zuid Soedan. Burgeroorlog, 1962-2005 - Humanity House
18 januari 2017

Rampen & Conflicten: Noord en Zuid Soedan. Burgeroorlog, 1962-2005

In Soedan heerst bijna vijftig jaar een conflict tussen het islamitische noorden en het voornamelijk christelijke en animistische zuiden.

Oxfam Novib Stichting Vluchteling ICCO and Kerk in Actie Cordaid CARE Nederland UNICEF Het Rode Kruis

Noord en Zuid Soedan. Burgeroorlog, 1962-2005

Landen: Noord- en Zuid-Soedan
Periode: 1956-2005
Type conflict: Burgeroorlog
Conflict: Het zuiden en gewapende groepen streven naar onafhankelijkheid van het Noorden
Betrokken partijen: Soedanese regering, SPLA, SLM/A, Arabische milities, Verenigde Naties, Afrikaanse Unie
Geschat aantal slachtoffers: 1,5 miljoen doden, 4 miljoen vluchtelingen

In Soedan heerst bijna vijftig jaar een conflict tussen het islamitische noorden en het voornamelijk christelijke en animistische zuiden. Sinds de onafhankelijkheid in 1956 bestrijden zuidelijke rebellen de noordelijke overheersing. In de jaren 80 wordt de regering in het noorden steeds strenger islamitisch. Er komen ook strengere islamitische wetten. Dat wakkert het verzet in het zuiden aan. De verzoening met het zuiden heeft ook te lijden van de voortdurende machtswisselingen en staatsgrepen in het noorden. Elke keer veranderde het beleid. In januari 2005 komen de partijen tot een vredesakkoord. Dan heeft de burgeroorlog aan ruim 1,5 miljoen mensen het leven gekost. Dat komt vaak door honger, droogte en ziektes die het gevolg zijn van de oorlog.

In het vredesakkoord van 2005 is opgenomen dat de Zuid-Soedanezen mogen bepalen of zij onafhankelijk willen worden van het noorden. In 2011 stemt 99 procent vóór die onafhankelijkheid. In juli van dat jaar heeft Afrika er een nieuw land bij: Zuid-Soedan.

Daarmee is het conflict nog niet voorbij. Want de vraag is van wie de olievelden zijn op de grens tussen noord en zuid. En waar die grens precies moet lopen. Het leidt tot nieuw geweld. En dan zijn er ook nog conflicten tussen etnische groepen binnen Zuid-Soedan onderling. In 2011 sterven er 2.300 burgers. Bijna 200.000 mensen zijn dan ook alweer van hun huis gevlucht. In de 50-jaar durende burgeroorlog hebben vier miljoen Zuid-Soedanezen tenminste een keer moeten vluchten in hun leven.

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: