Rampen & Conflicten: Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Hongersnood, 2017 - Humanity House
10 maart 2017

Rampen & Conflicten: Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Hongersnood, 2017

Door een combinatie van oorlog, armoede en extreme droogte dreigen miljoenen mensen te verhongeren in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen.

Oxfam Novib ICCO and Kerk in Actie Cordaid CARE Nederland Het Rode Kruis Stichting Vluchteling UNICEF Terre des Hommes ZOA

Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Hongersnood, 2017

Landen: Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende landen
Periode: 2017
Type ramp & conflict: Droogte en geweld
Ramp & conflict: Door een combinatie van oorlog, armoede en extreme droogte dreigen miljoenen mensen te verhongeren.
Geschat aantal slachtoffers: Meer dan 20 miljoen mensen hebben gebrek aan voedsel. 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed.

Er voltrekt zich een humanitaire ramp verspreid over vier enorm grote gebieden. Door een combinatie van extreme droogte, armoede, oorlog en geweld worden miljoenen mensen bedreigd met de hongerdood. In Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië, Zuid Soedan en omringende landen zijn grote voedseltekorten ontstaan. Door de honger zijn er grote vluchtelingenstromen op gang gekomen waardoor ook de voedselsituatie in buurlanden snel verslechtert.

De nood is het hoogst in Zuid-Soedan, waar de Verenigde Naties voor het eerst in zes jaar officieel een hongersnood afkondigen. Door de burgeroorlog en extreme droogte hebben 100.000 mensen daar niets meer te eten. Een kwart van alle Zuid-Soedanezen is op de vlucht.

In Nigeria vluchten bijna 2 miljoen mensen voor het geweld tussen het Nigeriaanse leger en Boko Haram. Zij kunnen nauwelijks aan eten komen en dat geldt ook voor de lokale bewoners die hen opvangen. De situatie in Noordoost-Nigeria is heftig: meer dan 5,1 miljoen mensen kampen met voedseltekorten. In Somalië is vooral de extreme droogte als gevolg van de klimaatverandering de grootste oorzaak van de hongercrisis.

Door de gewelddadige burgeroorlog die al twee jaar duurt, is er in Jemen nog nauwelijks voedsel te vinden. Door bombardementen mislukken de oogsten waardoor bijna al het eten van buiten de landsgrenzen moet komen. Maar door het geweld en de felle gevechten ligt die aanvoer nagenoeg stil.

  • Hunger in Nigeria - Humanity House
  • Child Starvation - Humanity House
  • Kenia dead goat - Humanity House
  • Malnutrition in Jemen - Humanity House

Ontmoet

Dit blog is mede mogelijk gemaakt door: