Regels in oorlogstijd

Het Humanitair Oorlogsrecht (HOR) probeert oorlogen een stukje menselijker te maken. De hoofdregels zijn simpel:

  1. Spaar burgers, gewonde en zieke soldaten, krijgsgevangenen en medische hulpverleners.
  2. Gebruik geen wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen strijders en burgers of onnodig lijden en schade veroorzaken.

Wat zijn de dilemma’s die je tegenkomt als hulpverlener in een conflictgebied? Welke partijen zijn betrokken bij een conflict? En houdt iedereen zich altijd aan de regels? Kom met je studenten naar het Humanity House en krijg antwoord op deze vragen.

Het programma

Een HOR-vrijwilliger van het Rode Kruis legt uit wat de regels zijn tijdens een gewelddadig conflict. Met foto’s, Virtual Reality-fragmenten en praktijkvoorbeelden worden studenten uitgedaagd uit na te denken over hoe het humanitair oorlogsrecht een rol in hun eigen leven kan spelen. Hierover gaan ze met elkaar in discussie.

Het Rode Kruis

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.